Boswachter met een bijzondere hobby

Boswachter Marline Wennink werkt nu ruim een jaar als boswachter Publiek bij Staatsbosbeheer in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens haar werk maakt ze foto’s van wat ze ziet. Zo maakte ze vorige week een foto van een gemaaid rietveld bij Kalenberg, waar de bossen opgestapeld lagen te wachten om opgehaald te worden. Wat opvalt in wat zij via sociale media laat zien is haar enthousiasme voor haar werk. Tijd voor een nadere kennismaking.

Boswachter Marline Wennink, op een rietveld bij Kalenberg, waar het rietsnijden in volle gang is.

Boswachter Marline Wennink, op een rietveld bij Kalenberg, waar het rietsnijden in volle gang is. Foto: Wilbert Bijzitter

Boswachter Publiek is een baan met vele kanten. „Ik hou me bezig met recreatie, media, de verschillende routes die zijn uitgezet in het gebied, de bebording, maar ook bijvoorbeeld met het onderhoud van de banken en de prullenbakken”, legt Marline Wennink uit. „Alles waar mensen kunnen recreëren, dat onderhouden wij.” Zij doet dit samen met haar collega-boswachters Denny Kroeze en Egbert Beens.

Dieren opzetten