Burgemeester Bats opent 9 april geheel gerestaureerde doopsgezinde kerk van Giethoorn. Info over Open Kerk Project tijdens open huis

Gerke van Hiele in de Vermaning in Giethoorn: 'Met dit project hebben we een stukje verborgen verleden van Giethoorn weer op de kaart hebben gezet en zo een bijdrage gegeven aan een wat breder cultuur-historisch aanbod in het hart van het oude dorp'. Foto: archief Frens Jansen

Zaterdagmiddag 9 april om 14.00 uur wordt de geheel gerestaureerde doopsgezinde kerk van Giethoorn geopend door burgemeester Bats. Daarmee opent hij tevens de permanente professionele expositie over godsdienstvrijheid in het veen. Daarna is er vanaf 15.30 uur open huis voor het dorp met medewerking van Muziekgroep Dreuge worst.

„De komende periode hopen we een mooie kring van vrienden en vrijwilligers te verzamelen die er met elkaar zorg voor willen dragen dat de kerk op gezette tijden open zal zijn voor bezoekers”, vertelt ds Gerke van Riele. „Wat ik zelf er mooi aan vind is dat we een stukje verborgen verleden van Giethoorn weer op de kaart hebben gezet en zo een bijdrage gaan geven aan een wat breder cultuur-historisch aanbod in het hart van het oude dorp. De contacten met onze buren van museum Giethoorn zijn goed.’

Hij hoopt dat het oude ANWB bord aan het Vermaningspad net op tijd vervangen zal zijn door een nieuw bord dat recht doet aan nieuwe situatie.

Met het Open Kerk Project wil de Doopsgezinde Gemeente als kerk zijn plek weer innemen in de dorpskern en een nieuwe verbinding maken met het dorp, zijn bewoners en zijn vele bezoekers. „Hiermee willen recht te doen aan ons cultureel-historische en doopsgezinde erfgoed en aan de spirit of Giethoorn in deze Vermaning in het hart van het oude dorp.”

Kern

De kern van het project is het scheppen van een plek van aandacht, rust, vrede en bezinning: een stiltecentrum met ruimte om binnen te lopen om te genieten van de sereniteit van deze kerk, van eenvoud, stilte, schoonheid en troost, en een plek van vrede. Er is gelegenheid om een lichtje te branden en stil te zijn (prayers for people, peace & planet).

Ook heeft de kerk een functie als ‘heritage-centre’: hier wordt voor jong en oud het verhaal verteld over de doopsgezinden in de Kop van Overijssel met de waarden van tolerantie, vrijheid en vrede.

En natuurlijk is er ook ruimte voor de gemeente van vandaag om passend en sfeervol samen te komen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden van de Open Kerk, van de DKG, dan kun je je aanmelden bij Grietje Pietersz. E: grietje.pietersz@planet.nl.

De gemeente is nog bezig geld in te zamelen voor de nieuwe bankjes in de binnentuin. Giften zijn welkom op de Projectrekening van DG Giethoorn: NL 22 RABO 0315 8192 43.

Nieuws

menu