Burgemeester Rob Bats gaat voor een herbenoeming

Rob Bats. Foto: Wilbert Bijzitter

De ambtstermijn van burgemeester Rob Bats eindigt op 14 september 2023. Bats is dan 6 jaar burgemeester en hij wil graag nog een ambtsperiode. Hiervoor is een procedure opgestart.

Allereerst wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. De gemeenteraad beslist op dinsdag 14 februari wie in deze commissie zitting neemt. Voorgesteld wordt om de fractievoorzitters André Bus (BGL), Ronnie Lassche (CPB), Steven Bunt (PvdA), Miriam Slomp-Dekkers (VVD), Erik Homan (CDA), Jantina Drijfhout (CU), Stephanie Geurtz (GroenLinks), Emmy Elgersma (D66) en Aletta Makken (Veur Elkaar) te benoemen.

De vertrouwenscommissie gaat in gesprek met Commissaris van de Koning, Andries Heidema, over de werkwijze en de informatiebronnen die zij wil aanboren. De informatiebronnen zijn de wethouders Bram Harmsma, Trijn Jongman, Marcel Scheringa en Melvin Smit, de fracties in de gemeenteraad van Steenwijkerland, de teamchef van politie Steenwijkerland, de directeur van veiligheidsregio IJsselland de commandant van de brandweer en de officier van Justitie.

Ook zal de vertrouwenscommissie een gesprek voeren met de burgemeester en haar verslag van bevindingen met hem bespreken. De vertrouwenscommissie zal het verslag van bevindingen aan de gemeenteraad voorleggen in een besloten raadsvergadering. In de besloten raadsvergadering wordt over de bevindingen van de vertrouwenscommissie beraadslaagd en wordt de aanbeveling vastgesteld. In de direct aansluitende openbare vergadering wordt de aanbeveling publiek gemaakt.

Rob Bats (Winterswijk, 1962) heeft een brede ervaring in het publieke domein opgedaan. Hij was burgemeester van Haren en aansluitend waarnemer op Terschelling. Verder is hij gedeputeerde in de provincie Drenthe geweest met o.a. Europa en internationale samenwerking in zijn portefeuille. Voor zijn benoeming in 2017 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Steenwijkerland.


Nieuws

menu