CDA Steenwijkerland wil weer wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Clazinus Netjes (links) en Erik Homan hangen het spandoek bij het voormalige Welkoop-pand op. Aangeleverde foto

„Het CDA Steenwijkerland vindt dat de woningnood nu eens echt aangepakt moet worden. De afgelopen jaren heeft het CDA meermalen, ook samen met andere partijen gewaarschuwd voor het ontbreken van ambitie en urgentie. Daarom pleiten we voor een echte wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening”, vertelt lijsttrekker Erik Homan.

„Een portefeuille waar die wethouder full-time mee aan de slag moet. Op die manier krijgt het weer de vereiste prioriteit binnen het gemeentelijke beleid.”

Met de bouwaftrap #hierbouwtcda op zaterdag 5 maart laat CDA Steenwijkerland middels twee spandoeken zien op welke plekken in de gemeente snel gebouwd kan worden.

Welkoop-pand

„Aanpakken van het woningtekort is noodzakelijk. Hierbij is creativiteit nodig: denken in kansen en zoeken naar ruimte binnen de geldende regelgeving. Dit alles met aandacht voor leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid.” Daarom is één van de spandoeken opgehangen bij het oude Welkoop-pand. Een plek die volgens het CDA Steenwijkerland hoognodig ontwikkeld moet worden. Lijsttrekker Erik Homan: „Als nieuwkomer in de lokale politiek, kan ik met een frisse blik aan zo’n langslepend dossier beginnen. Eén van de eerste dingen die ik wil gaan doen, als ik gekozen word, is in gesprek gaan met de eigenaar van dit pand om te kijken wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen op deze centrale locatie. Los van oud sentiment, los van eerdere pogingen, maar met een nieuwe, creatieve blik richting een oplossing.” Daarnaast ziet het CDA enorme kansen in woningen boven de nieuw te bouwen Aldi supermarkt aan ’t Gedempte Diep.

Monnikenweg

Het tweede spandoek is opgehangen op het al lange tijd leegstaande veld midden in het dorp aan de Monnikenweg in Sint Jansklooster. In ‘Klooster’ is een Whatsapp-groep ontstaan van zo’n 40 jongeren en starters die allemaal graag in het dorp willen blijven wonen, maar dat door gebrek aan woonruimte niet kunnen doen. “Een voorbeeld van hoe een kern langzaam vergrijst, doodzonde. Als jongere weet ik zelf ook hoe lastig het is om een huis te kunnen krijgen, laat staan kopen. Ik ben blij dat het mij uiteindelijk gelukt is, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Deze jongeren hebben perspectief nodig op woonruimte in hun kern. Het CDA wil ze dat geven door met ze in gesprek te gaan en concrete afspraken te maken over de woonbehoefte en eventuele bouwlocaties.”

‘In alle kernen een plan’

Het CDA heeft er voor gekozen om deze twee locaties uit te lichten, maar in bijna elke kern speelt deze problematiek. „Het is dan ook van belang dat in alle kernen een duidelijk plan komt waar gebouwd gaat worden. Regelgeving biedt de ruimte om lokaal gebonden inwoners voorrang te geven bij het toewijzen van woningen. Deze regelgeving wordt nu nog te weinig gebruikt om de lokale bevolking te helpen. Ook dit instrument dient ingezet te worden om in de lokale behoefte te voorzien.”

Nieuws

menu