CDA-fractie: ‘Ook nieuwe bewegwijzeringsborden in andere kernen?’

De nieuwe bewegwijzering in het centrum. Foto: Sieb van der Laan

In het centrum van Steenwijk zijn deze week de eerste nieuwe bewegwijzeringsborden geplaatst. De CDA-fractie vraagt of ook in andere vergelijkbare borden komen.

„Want ook in de andere kernen is het wenselijk de bezoeker/toerist te verwijzen naar de verschillende functionele instellingen en interessante objecten. In het kader van verspreiding van toerisme is dit een mooie aanvulling”, zegt Jan van Beekhuizen namens de CDA-fractie.

„Zijn de leadergelden, waarmee de bewegwijzering in Steenwijk is bekostigd en dus voor dit doel is aangevraagd, toereikend om ook de andere kernen te bedienen? Zo ja, hoeveel is hiervoor nog beschikbaar? Zo nee, waarom is dit dan niet ineens meegenomen?”, vraagt Van Beekhuizen aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij het uniform maken van de bewegwijzering in de gemeente is het volgens het CDA wenselijk de lokale bevolking hierbij te betrekken. „Bent u voornemens dit samen met bijvoorbeeld de plaatselijke belangen in te vullen? Mocht het niet zo zijn dat andere kernen van deze bewegwijzering worden voorzien, dan zou de CDA-fractie graag geïnformeerd willen worden wat de beweegredenen zijn om dit niet te doen”, vervolgt Van Beekhuizen.

Nieuws

menu