CDA-fractie stoort zich aan de situatie rondom de voormalige basisschool: 'Terrein rondom schoolgebouw Heetveld is een chaos'

'De tuin, het schoolplein en het speelveld verwilderen en het geheel biedt een troosteloze aanblik.'

'De tuin, het schoolplein en het speelveld verwilderen en het geheel biedt een troosteloze aanblik.' Foto: CDA-fractie Steenwijkerland

De CDA-fractie stoort zich aan de situatie rondom de voormalige basisschool in Heetveld.

„Al enige tijd geleden zijn de gebouwen en ondergrond van de voormalige basisschool Heetveld overgedragen van de vorige eigenaar/gebruiker Accrete aan de gemeente Steenwijkerland. Dit als logisch gevolg van de sluiting van deze school. Als gevolg hiervan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om het terrein en de school te onderhouden.”

„In het afgelopen jaar heeft er geen onderhoud plaats gevonden en is het terrein een chaos. De tuin, het schoolplein en het speelveld verwilderen en het geheel biedt een troosteloze aanblik. Dit stoort omwonenden enorm en het is een trieste ervaring voor de ouders, die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud van deze school. Daarnaast is de huidige situatie een uitnodiging voor vandalisme. Iets wat zoveel als mogelijk voorkomen moet worden”, zegt Jan van Beekhuizen namens de CDA-fractie.

Waarom geen onderhoud?

Op 14 juni heeft Jan van Beekhuizen een persoonlijke mail naar de wethouder hierover verzonden. Op 17 juni is deze beantwoord met het positieve nieuws dat er op korte termijn onderhoud zou gaan plaats vinden. „Echter, tot op heden is er nog niets gedaan. Waarom is er geen opvolging geven aan de toezegging van de wethouder om het onderhoud te laten plaats vinden?”, vraagt hij zich af. „Op welke termijn wordt het onderhoud uitgevoerd? En hoe zorgt het college ervoor dat verdere verpaupering van deze locatie wordt voorkomen?”, vraagt hij verder.

Nieuwe bestemming

Over de invulling van de locatie zegt Jan van Beekhuizen: „Daarnaast is een groep omwonenden al langere tijd actief bezig om een nieuwe bestemming voor deze locatie te ontwikkelen. De aanvraag hiervoor is recent ingediend bij de gemeente. De CDA-fractie wil een oproep doen aan het college om actief met de ingediende plannen aan het werk te gaan. Om zo op een zo kort mogelijke termijn tot een goede invulling van deze locatie te komen.”

Aan de hand hiervan stelt de fractie vragen aan het college: „Welke prioriteit geeft u aan de ontwikkeling van deze locatie en op welke wijze draagt u actief bij aan de ontwikkeling hiervan. Hoe gaat u de raad over deze ontwikkeling de komende tijd informeren?”