CPB: 'Wanneer woningbouw voor starters in Belt-Schutsloot?'

Er zijn zo’n 20 woningen nodig om te voldoen aan de behoefte die er in de kern is. Foto: Wilbert Bijzitter

De CPB-fractie vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of er schot komt in woningbouw in Belt-Schutsloot.

„De afgelopen decennia hebben meerdere fracties vanuit de raad aangedrongen op mogelijke woningbouw in Belt-Schutsloot. Het plan ‘Lok’ is uiteindelijk, na jaren discussie ten uitvoer gekomen. Er wordt op deze locatie momenteel volop gebouwd. En het merendeel van deze huizen is verkocht aan inwoners uit Belt-Schutsloot. Toch menen wij dat het een druppel op een nog steeds gloeiende plaat is. Want zowel qua aantal, maar juist ook qua prijsklasse biedt het onvoldoende voor de jeugd en overige starters in Belt-Schutsloot”, stelt fractievoorzitter Ronnie Lassche.

„Ons bereiken echter geluiden dat de gemeente in overleg met de provincie momenteel plannen voor woningbouw aan het voorbereiden is aan de Vaste Belterweg. Natura 2000 zou geen spelbreker meer zijn. Waarmee een woningbouwplan op deze locatie eindelijk realiteit kan worden.”

Daarom stelt de fractie de volgende vragen: „Is de gemeente Steenwijkerland nog steeds eigenaar van deze gronden, naast camping De Wanepe? Is de stelling correct dat N2000 geen enkele belemmering meer vormt? En zo nee, welke belemmering dan nog wel? Is de stelling correct dat extra woningbouw op korte termijn tot de mogelijkheden kan behoren? Zo ja, kunt het te volgen tijdspad aangeven? En kunt u aangeven wanneer de raad in dit proces aan zet is in verband met wijziging van de bestemming, bepaling doelgroep?”


Nieuws

menu