CPB-fractie over veiligheid op bedrijventerreinen: 'Er is werk aan de winkel'

Het bedrijf aan de Korte Venen op Groot Verlaat.

Het bedrijf aan de Korte Venen op Groot Verlaat. Foto: CPB-fractie

De CPB-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over veiligheid op bedrijventerreinen in de gemeente Steenwijkerland en specifiek over de voormalige Hazemeijer locatie in Vollenhove en een situatie aan de Korte Venen op Groot Verlaat in Steenwijk.

„De voormalige Hazemeijer locatie in Vollenhove is de entree van bedrijventerrein De Weijert en daarmee ook een entree van Vollenhove. Het wordt bepaald door een pand wat al langere tijd leeg staat en in verval raakt”, zegt Tilko Gernaat van de CPB-fractie.

Tekst gaat onder foto verder

Het tweede pand waar CPB specifieke aandacht voor vraagt staat aan de Korte Venen op bedrijventerrein Groot Verlaat in Steenwijk. Tilko Gernaat: „Hier staan verschillende materialen buiten het pand opgeslagen waarmee bij brand de toegang tot het pand belemmerd wordt. Daarnaast draagt het niet bij aan de uitstraling aan het bedrijventerrein die we wensen en draagt het in belangrijke mate bij aan een gevoel van onveiligheid voor omliggende bedrijven.”

Schades

„Veiligheid en het realiseren van een veilige omgeving is een kerntaak van de overheid en dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Een veilig bedrijventerrein is cruciaal voor een ondernemer. Overlast, brand, inbraken en andere ongewenste praktijken proberen ondernemers zoveel mogelijk te voorkomen omdat zij en hun werknemers baat hebben bij een veilige werkomgeving. Ook kan dit soort schades hun bedrijf stil leggen. Een aanzienlijk deel van de bedrijven gaat zelfs failliet na een grote brand in hun bedrijfspand”, stelt Tilko Gernaat.

‘Voorkomen is beter dan genezen’

„En hoewel verzekeren een manier is om het risico te verkleinen is dit zeker niet de enige manier. Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen. Verzekeringsmaatschappijen bieden interessante kortingen aan bedrijven op terreinen waar door collectieve aanpak veel aandacht uitgaat naar preventie. In onze gemeente heeft de Business Club Steenwijkerland vanuit parkmanagement veel aandacht voor de uitstraling en veilige omgeving van bedrijventerreinen”, vervolgt hij.

„Bedrijventerrein en ondernemers in Steenwijkerland verdienen alle aandacht van dit college. In het programma ‘Werk aan de winkel’ geeft het college aan dat ze in wil zetten op een excellent vestigingsklimaat met focus op topsectoren. Welnu is er nog werk aan de winkel.”

Vragen

De CPB-fractie stelt de volgende vragen: „Op welke wijze is de gemeente Steenwijkerland actief met preventie en handhaving om ongewenste situaties op bedrijventerreinen te voorkomen en aan omliggende bedrijven een veilige omgeving te bieden? Op welke wijze bent u preventief actief op gebied van hygiëne en ongediertebestrijding op de bedrijventerreinen in Steenwijkerland. Welke aandacht heeft u voor leegstaande panden op bedrijventerreinen in Steenwijkerland? Bent u met eigenaren van panden die langer leegstaan in gesprek om hier een ontwikkeling te stimuleren die bijdraagt aan een betere uitstraling van het bedrijventerrein?”