CPB-fractie vraagt aandacht voor verkeersonveilige situatie op Kloosterweg in Sint Jansklooster

De Kloosterweg in Sint Jansklooster waar volgens de bewoners veel te hard wordt gereden.

De Kloosterweg in Sint Jansklooster waar volgens de bewoners veel te hard wordt gereden. Foto: Google Maps

De CPB-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders om nog eens serieus naar de verkeersveiligheid op de Kloosterweg in Sint Jansklooster te kijken.

Aanwonenden ervaren een zeer onveilige situatie in hun straat. Er wordt volgens de bewoners veel te snel gereden op deze weg, waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt.

Ze hebben de onveilige situatie aangekaart bij de gemeente. De ambtelijke reactie van de gemeente Steenwijkerland hierop: „We kunnen niet concluderen dat er stelselmatig te hard wordt gereden. Dat kan ook niet anders, want de straat is zeer smal met aan één zijde geparkeerde auto’s en de voorgevels van de panden staan dicht tegen de weg. We zijn dan ook niet voornemens om extra snelheidsremmende maatregelen te nemen.”

‘Te kort door de bocht’

Dat vindt de CPB ‘veel te kort door de bocht’. Vervolgens hebben 52 huishoudens een petitie ondertekend en naar de gemeente gestuurd, waarbij alle ondertekenaars de gemeente vragen om nog eens serieus naar deze onveilige situatie te kijken. „En dat lijkt ons niet te veel gevraagd van een college dat in haar coalitieakkoord schrijft dat zij de inwoner op 1 heeft staan”, zegt Ronnie Lassche, fractievoorzitter van de CPB.

Vragen

De fractie vraagt het college om nog eens serieus naar de verkeerssituatie te kijken en hierover met de aanwonenden in gesprek te gaan. „Is het college bereid om een 24/7 snelheidsmeting uit te voeren voor een periode van 4 tot 6 weken en de resultaten hiervan te bespreken met de aanwonenden? En is het college bereid in overleg te treden met het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid van de Politie IJsselland voor het uitvoeren van controles op snelheid op de Kloosterweg, gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid en het wegnemen van het gevoel van verkeersonveiligheid”, vraagt de fractie.