CPB stelt vragen over sanering voormalige NAM-boorlocatie Wanneperveen 1

De voormalige NAM-boorlocatie Wanneperveen 1.

Deze week heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kenbaar gemaakt dat zij haar bedrijfsstructuur wil aanpassen en op termijn de kleine olie- en gasvelden wil verkopen. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk blijven eigendom van de NAM en alle overige locaties worden afgestoten. Ook in Steenwijkerland ligt nog een voormalige NAM-boorlocatie waarvan bekend is er nog een grondsanering uitgevoerd moet worden.

Hoewel de verontreiniging buiten de locatie Wanneperveen-1 niet als spoedeisend is aangemerkt is een spoedige sanering wel zeer wenselijk, vindt de CPB fractie Steenwijkerland, die hier schriftelijke vragen over stelt aan het college van B&W.

„Hoe kijkt u als college aan tegen de vervuiling op voormalige boorlocatie Wanneperveen 1 aan de Gasthuisdijk waarvan al lange tijd bekend is dat hier een sanering moet plaats vinden?”, vraagt Gidion Hoorn.

Omdat de verontreinigingen dateren van voor 1987 zijn ze historisch en vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. De provincie Overijssel is voor deze verontreinigingen het bevoegd gezag.

Is er samen met de provincie Overijssel al contact geweest met de NAM om de NAM te bewegen haar saneringsverplichtingen voor Wanneperveen 1 na te komen?, vraagt Hoorn zich af. „Er moet duidelijkheid komen over deze nog noodzakelijke bodemsanering. Inzet moet dan zijn dat er een einddatum duidelijk wordt waarop de sanering klaar is.”

Nieuws

menu