CU Steenwijkerland vraagt aandacht voor geld en kraamzorg

Gemiste kraamzorg leidt vaker tot een slechtere start van moeder en kind, en dus tot meer ongelijkheid. ANP

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Steenwijkerland vraagt aandacht voor geldproblemen in combinatie met kraamzorg.

Fractievoorzitter Jantina Drijfhout vraagt het college van burgemeester en wethouders of deze op korte termijn bereid is om met verloskundigen en de GGD te verkennen wat zij binnen de huidige mogelijkheden kunnen doen om zwangere vrouwen die vanwege geldproblemen afzien van kraamzorg te bereiken en te helpen. „Is hier mogelijk binnen ons armoede- en minimabeleid in te voorzien?”, wil Drijfhout weten.

Zwangere vrouwen met geldproblemen geven volgens haar steeds vaker aan dat ze minder of geen kraamzorg willen, omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. „Gemiste kraamzorg leidt vaker tot een slechtere start van moeder en kind, en dus tot meer ongelijkheid, zeggen zorgverleners. De kraamverzorgende helpt niet alleen bij het op gang helpen van de borstvoeding, maar signaleert bijvoorbeeld ook als het niet goed gaat met de baby of de moeder”, schrijft Drijfhout aan het college.

Zorgen

„Voor wie niet aanvullend is verzekerd, is de eigen bijdrage voor kraamzorg 4,70 euro per uur. Beroepsverenigingen vinden dat de eigen bijdrage moet worden geschrapt en hebben hierover deze zomer een brandbrief gestuurd naar het ministerie van VWS. Wij maken ons zorgen over baby’s en gezinnen die vanwege geldproblemen afzien van kraamzorg”, aldus Drijfhout in haar brief.

Daarin vraagt zijn het college of deze erkent dat goede kraam- en geboortezorg essentieel is voor een goede start voor moeder en kind en preventie van allerlei gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Ook wil de CU-fractievoorzitter weten of burgemeester en wethouders zicht hebben op het aantal vrouwen dat in de gemeente Steenwijkerland geen of minimale kraamzorg ingeschakeld, en de oorzaken hiervan.

Nieuws

menu