Cheque voor beleeftafel in Nieuw Clarenberg

Marry Gorte (links) van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land reikt de cheque uit. Foto: Aangeleverd

Stichting Vrienden van Nieuw Clarenberg in Vollenhove heeft een cheque van 1000 euro vanuit het stimuleringsfonds van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ontvangen voor het aanschaffen van een beleeftafel.

De beleeftafel is een grote, interactieve, mobiele activiteitentafel. Het spelen van stimulerende spelletjes, het luisteren van muziek en het ophalen van herinneringen brengt de bewoners van zorginstellingen dichter bij elkaar en hun omgeving.

Stichting Vrienden van Nieuw Clarenberg en het AB team van de Zorggroep Oude en Nieuw Land hebben samen het initiatief opgepakt om een beleeftafel voor ouderen aan te schaffen. Hiervoor zijn er verschillende acties op poten gezet, zoals maandelijks patat bakken, een zomermarkt, pannenkoeken bakken, giften van bewoners en hun families. En als sluitstuk op de begroting mochten zij een cheque met een bedrag van 1000 euro vanuit het stimuleringsfonds van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe land in ontvangst nemen.

‘Voor allen, door allen!’ Dat is het uitgangspunt van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Zij vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Als ledenvereniging richt ze zich op voorzieningen rond welzijn, zorg en wonen die de overheid niet (meer) financiert. Juist wanneer de overheid bezuinigt, is de rol van de ledenvereniging des te belangrijker.

„We kennen onze leden en sluiten onze dienstverlening en activiteiten zoveel mogelijk aan op hun behoeften en wensen. Daarnaast ondersteunen we onze leden bij het zoeken naar de juiste weg in het woud van de beschikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en wonen”, licht Marry Gorte van de ledenvereniging toe.

Vanuit het stimuleringsfonds wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor initiatieven vanuit de samenleving.

Nieuws

menu