College tevreden over 2020: ‘Ondanks corona veel doelstellingen gehaald’

„Ondanks de corona hebben we in 2020 70% van de doelstellingen gehaald”, blikt wethouder Marcel Scheringa terug op vorig jaar.

Vorig jaar kwam er eindelijk schot in de herontwikkeling van 't Gedempte Diep.

Vorig jaar kwam er eindelijk schot in de herontwikkeling van 't Gedempte Diep. Foto: Willem Braam

„Het was een bijzonder jaar door de corona, die een enorme weerslag op de samenleving en ook in onze gemeente had. Er kwamen allerlei regelingen, waarvan de uitvoeringen bij de gemeente kwamen te liggen. Het geeft wel extra werkdruk en andere werkzaamheden kwamen onder druk te staan. Toch hebben we 70% van de doelstellingen kunnen halen. We zijn blij dat we veel mensen in deze tijd hebben kunnen helpen en dat we veel hebben kunnen bereiken”, vervolgt Marcel Scheringa.

Ook financieel gezien was het een vreemd jaar. „Begin vorig jaar hadden we tegenvallers en de verwachting was dat er nog meer tegenvallers zouden komen. In de zomer hebben we maatregelen genomen om het tekort terug te dringen. Gelukkig kwam het Rijk in het najaar met extra geld. Mensen gingen over tot verbouwingen en dat leverde extra legesgelden op, namelijk 800.000 euro.”

‘Oplopende werkloosheid viel mee’

„We hielden ook rekening met meer uitkeringen omdat de kans was dat de werkloosheid zou oplopen, maar dat bleek achter – waarschijnlijk door de regelingen – mee te vallen. Zo konden we het jaar afsluiten met een positief saldo van 4 miljoen euro, waarmee we de reserves weer kunnen aanvullen.”

Maar er blijft onzekerheid. „Zeker wat betreft de jeugdzorg. We weten nog niet hoeveel het Rijk beschikbaar stelt. Op de korte termijn niet en helemaal niet op de lange termijn.”

Veel verbouwingen

Behalve veel aanvragen voor verbouwingen zijn er ook veel aanvragen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparingen gedaan, vertelt wethouder Tiny Bijl. „Veel mensen zijn thuis gaan werken, gebruiken meer energie en vragen zich af hoe ze kunnen besparen.”

Plan voor herontwikkeling ‘t Gedempte Diep

Wethouder Bram Harmsma is blij dat er een begin is gemaakt met de herontwikkeling van ’t Gedempte Diep. „Na meer dan 10 jaar is er schot in de zaak gekomen. De handtekeningen onder de contracten zijn gezet en nu wordt hard gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling. Jammer dat het voormalige Welkooppand niet in dit integrale plan is opgenomen.” De Aldi verhuist naar de voormalige Rijkmans- en Edah-locaties en de Lidl en Jumbo gaan uitbreiden.

Impulsen voor binnenstad

„Ook zijn we blij met het forse bedrag van de Regiodeal, zodat we het NS-station kunnen opwaarderen. Verder hebben we impulsen voor de binnenstad van Steenwijk kunnen geven door het Stadsarrangement en de Stimuleringsregeling Vitale Binnenstad. Ook zijn we blij met het Sport- en beweegakkoord, dat is afgesloten.”