College vraagt gemeenteraad om advies voor opvang ontheemden. 'Willen we een AZC in Steenwijkerland?'

Steenwijkerland vangt tot nu toe geen asielzoekers op. Maar mocht er in een regiogemeente een asielzoekerscentrum (AZC) sluiten dan zal ook aan de gemeente Steenwijkerland de vraag gesteld kunnen worden of ze binnen haar gemeentegrenzen een AZC wil openen.

Het AZC in Luttelgeest. Komt er ook een AZC in Steenwijkerland?

Het AZC in Luttelgeest. Komt er ook een AZC in Steenwijkerland? ANP

‘Wij zijn voor de opvang van asielzoekers vooral aangewezen op (hotel)accommodaties die in het toeristenseizoen niet beschikbaar zijn. Het laatste redmiddel van sporthallen, etcetera is altijd een optie maar zeker niet een heel humane en ook niet voor langere tijd’, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.