Commissie beroep- en bezwaarschriften buigt zich over WOB-verzoek Gieterse Polder

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

Het WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) over de Gieterse Polder, die ’t Gieters Belang aangevraagd, is door de commissie beroep- en bezwaarcommissie in een hoorzitting behandeld.

‘t Gieters Belang wil dat er een integraal plan komt voor de Gieterse Polder. „Echter, de gemeente was intussen al geruime tijd bezig met voorbereidingen voor een ontsluitingsweg tussen de Nering en het Vonder, zonder voldoende werd gekeken naar alternatieve oplossingen en naar consequenties voor de rest van de polder. Vandaar onze oproep voor een integraal plan. Waaraan overigens inmiddels wordt gewerkt. De eerste gesprekken zijn gevoerd”, zegt ’t Gieters Belang.

‘Er ontbreekt nog informatie’

„In antwoord op ons WOB-verzoek hebben wij slechts beperkte informatie ontvangen, wat overigens al wel spraakmakende documenten waren, maar het was duidelijk dat er veel meer moest zijn. Daarom hebben wij bezwaar aangetekend. Kort voor de hoorzitting hebben wij nog extra informatie ontvangen, waaronder zeer belangrijke documenten die logischerwijs al onderdeel geweest zouden zijn van de eerste informatieverstrekking. Ook nu ontbrak echter nog veel informatie”, zo is de belangenvereniging van mening.

‘Mag toch geen excuus zijn’

Tijdens de hoorzitting heeft ’t Gieters Belang haar bezwaar mondeling toegelicht. De commissie stelde kritische vragen richting de gemeente over het verweer, het proces en de inhoud van de verstrekte informatie. Volgens de gemeente is in haar ogen voldoende informatie verstrekt. Echter, veel documenten zijn niet beschikbaar omdat deze in mailboxen en op lokale pc’s staan, aldus de gemeente. “Dit zou toch geen excuus mogen zijn”, zegt ’t Gieters Belang.

Over enkele weken doet de commissie een uitspraak.

Nieuws

menu