Concept regenboogbeleid ‘Onbeperkt jezelf zijn’ is klaar: inwoners kunnen reageren

in het Regenboog Manifest dat woensdag door Ronald Bakker van Stichting Regenboog Steenwijkerland overhandigd is aan burgemeester Rob Bats staan aandachtspunten voor het regenboogbeleid. Foto: Martijn Bijzitter

‘Onbeperkt jezelf zijn’. Dat is de titel van het concept regenboogbeleid dat gemaakt is voor de jaren 2022 – 2025. In het document staat waar Steenwijkerland zich de komende jaren op gaat richten om te zorgen voor een inclusieve samenleving waar ook LHBTIQ+’ers zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen.

Wethouder Trijn Jongman: „Eigenlijk zou het voor iedereen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat je niemand uitsluit. Dat is gewoon onacceptabel. Met ons regenboogbeleid leggen we daar nog een keer goed de nadruk op. Bovendien benoemen we een aantal concrete acties onder andere om mensen er bewust van te maken dat je gewoon jezelf mag zijn. Bijvoorbeeld door een regenbooghuis te realiseren waar iedereen terecht kan met vragen, maar ook om elkaar te ontmoeten.”

Het regenboogbeleid – opgesteld met betrokkenheid van verschillende inwoners en organisaties – ligt er in concept. De komende weken kan iedereen die dat wil zijn mening geven en met aanvullende ideeën komen. Het college van B&W heeft de ambitie uitgesproken om regenbooggemeente te worden. Eerder werd al een Steenwijkerlandse regenboogstichting opgericht. Nu volgt het maken van lokaal beleid voor LHBTIQ+’ers. Met ‘Onbeperkt jezelf zijn’ ligt dat er in concept. De afkorting LHBTIQ+ staat voor L = lesbisch, H = homo, B = biseksueel, T =transgender, I = intersekse, Q = queer en de + staat voor alle andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, en hun gender of seksualiteit kunnen benoemen.

De vijf uitgangspunten van het regenboogbeleid

Het beleid concentreert zich op vijf uitgangspunten: ontmoeting, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en de voorbeeldfunctie van de gemeente. Daarop worden verschillende concrete acties gezet. Een daarvan is het realiseren van een regenbooghuis dat een laagdrempelige en veilige plek moet zijn voor inwoners die vragen hebben, elkaar willen ontmoeten of op zoek zijn naar ondersteuning. Wethouder Trijn Jongman: „Ik ben ontzettend blij met de Steenwijkerlandse Stichting Regenboog die met ideeën komt, erg actief is en daarbij ook allerlei partners uit de gemeente betrekt. Ontzettend belangrijk werk. Want diversiteit moet ‘gewoon’ zijn. Op het werk, op school en in je woonomgeving. Hoewel de aandacht voor acceptatie van LHBTIQ+ de afgelopen jaren groeit, heeft deze groep nog altijd te maken met negatieve reacties. Daarom gaan we actief de boer op om te zorgen voor sociale acceptatie. Bijvoorbeeld door voorlichtingslessen op scholen te laten verzorgen door het COC en het gesprek te voeren met maatschappelijke organisaties.”

De komende weken krijgen inwoners de gelegenheid om op het concept regenboogbeleid – dat binnenkort op de gemeentelijke website staat – te reageren.

Nieuws

menu