D66 Steenwijkerland wil toeristenbelasting verhogen

B&B’s en campings hanteren de juiste tarieven, namelijk € 1,10, maar bij hotels en vakantieparken zijn veel verschillen. Foto: Wilbert Bijzitter

D66 Steenwijkerland vindt dat nu het moment is om de toeristenbelasting te verhogen.

D66 heeft namelijk een prijsonderzoek gehouden onder de hotels, B&B’s, vakantieparken en campings in Steenwijkerland. „B&B’s en campings hanteren de juiste tarieven, namelijk € 1,10, maar bij hotels en vakantieparken zagen we veel verschillen. Alle variaties van prijzen zijn aan bod gekomen van € 1,25 tot aan € 3,-. Telefonisch gaven bedrijven verschillende verklaringen hiervoor. Veelal werd ook aangegeven dat het aan de gemeente ligt dat deze kosten betaald moeten worden. We kregen antwoorden als ‘Hotels mogen zelf de verblijfsbelasting bepalen.’ ‘Dit is een gemeentelijke stadsbelasting én toeristenbelasting. Dit wordt geïnd en direct afgedragen aan de gemeente, hier hebben wij geen invloed op.’ ‘Dit bedrag is opgebouwd uit de toeristenbelasting van € 1,10 en de BIZ van € 0,90.’ ‘Het zou eigenlijk € 1,50 moeten zijn in plaats van € 1,25, dit is ook voor de extra kosten van de creditcard’”, somt Emmy Elgersma van D66 op.

Daarnaast werden afgelopen week de uitkomsten van het lezersonderzoek van de Steenwijker Courant gepubliceerd. „Hierin gaven inwoners aan dat er meer aandacht moet zijn voor toerisme en toeristenbelasting.”

Met een hogere toeristenbelasting zijn dure projecten realiseerbaar zoals een rondweg bij Blokzijl of Ossenzijl, waar de toerist ook weer van profiteert.

Vragen

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “Is het college met D66 eens dat de verschillende tarieven toeristenbelasting en uitleg hierbij onwenselijk is? Gaat het college in gesprek met de ondernemers om dit eenduidig af te stemmen? 3. Aangezien ondernemers zelf al een hogere toeristenbelasting doorberekenen aan hun gasten en inwoners dit aangeven het lezersonderzoek, is het college met D66 eens dat hier ruimte is voor een verhoging? Wat vindt het college van een wijziging in onze toeristenbelasting door niet een vast bedrag, maar een percentage van de overnachtingsprijs te hanteren? Zoals de 4% die bij onze buren in Weststellingwerf gehanteerd wordt.”

Nieuws

menu