D66: bibliotheek Sint Jansklooster in nieuwe brede school?

De bibliotheek in Sint Jansklooster Foto: Google Street View

De bibliotheek van Sint Jansklooster staat op de nominatie te worden gesloten. Emmy Elgersma van D66 pleit er voor om de bibliotheek in de nieuwe brede school te huisvesten.

„De vrijwilligers in de bibliotheek van Sint Jansklooster hebben de noodklok geluid. Volgens de planning van het bestuur van de bibliotheek zijn de bibliotheken in Sint Jansklooster, Giethoorn en Steenwijkerwold aan de beurt om gesloten te worden. De bibliotheek heeft de gelden (huur in Steenwijkerwold en opbrengst pand in Sint Jansklooster) nodig om te kunnen investeren in huisvesting in Steenwijk”, zegt Emmy Elgersma.

„In Sint Jansklooster staat volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) een brede school gepland te Sint Jansklooster in 2024. In die brede school zou wellicht de bibliotheek opgenomen kunnen worden. In Sint Jansklooster zijn veel ouderen en moeders met kinderen voor wie de uitleen van fysieke boeken en de bibliotheek als ontmoetingscentrum van groot belang is”, vervolgt ze.

Ze vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om via de subsidiestromen voorwaarden te stellen aan de bibliotheek met als doel dat de locatie in Sint Jansklooster geopend blijft totdat de brede school de bibliotheekfunctie over kan nemen.

Nieuws

menu