D66 schaamt zich voor uitlatingen Stichting Schrijvershuis Giethoorn en wil geen precedentwerking

Het Schrijvershuis in Giethoorn Noord. Foto: Stichting Schrijvershuis Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland bekijkt of er alsnog overnachtingen in het Schrijvershuis in Giethoorn Noord mogelijk zijn. Raadslid Emmy Elgersma van D66 vindt dit maar een vreemde gang van zaken. „Wij schamen ons voor de uitlatingen van Stichting Schrijvershuis.”

Overnachten mag tot nu toe niet, omdat het geen hoofdgebouw is. De voorzitter van de stichting Schrijvershuis schreef een brief, waarin ze vroeg om het beleid te herzien. De burgemeester heeft als lid van het college persoonlijk op deze brief gereageerd en aan de voorzitter voorgesteld om de gemeenteraad te vragen ander beleid op het gebied van overnachten te realiseren. De ChristenUnie zette de kwestie op de politieke agenda.

Voor het karretje

„Zowel de ChristenUnie als de burgemeester laten zich kennelijk voor het karretje van deze stichting spannen. D66 is van mening dat het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente best vrijer kan, maar dan wel voor iedereen en niet voor (al dan niet door het college) geprivilegieerde groepen”, zegt Emmy Elgersma.

Geen uitzondering

Gauke Veen van D66 schreef het standpunt van de partij aan de stichting: „We zijn van mening dat de gemeente in deze zaak terecht is opgetreden. Hoe lovenswaardig het initiatief ook mag zijn, het is niet toegestaan op deze locatie. Dat betekent dat er vanuit D66 geen steun is voor dit initiatief in deze vorm. Ook een mogelijke wijziging van de regels om een uitzondering te maken voor het schrijvershuis voor dit geval heeft niet onze steun. Het maken van uitzonderingen ten gunste van één partij maakt dat de gemeente/overheid in feite onbetrouwbaar is. Er zijn veel meer initiatieven denkbaar waarbij rust en ruimte en een mooie locatie van belang kunnen zijn.”

Vragen

Emmy Elgersma stelt vragen aan het college over deze gang van zaken. „Gaat de burgemeester c.q. het college alle briefschrijvers die graag willen overnachten in een bijgebouw voorstellen om aan de raad te vragen ander beleid op het gebied van overnachten te realiseren? Is de kans reëel dat aan de raad een besluit wordt voorgelegd om voor de stichting een uitzondering te maken en van het vigerende beleid af te wijken? Kunnen alle inwoners/ belanghebbenden deze procedure volgen om beleid gewijzigd te krijgen?”

‘Kwetsend’

Elgersma is niet te spreken over de toon, die de stichting in de brief zette. „De ambtenaren zouden grof zijn, nooit (op tijd) reageren op vragen, termijnafspraken niet nakomen, dreigen en krenken. De gemeente Steenwijkerland zou volgens deze brief de risée in de wereld van de schrijvers zijn. De ambtenaren hebben gewoon hun werk gedaan en keurig aangegeven dat het bestemmingsplan/ beleid niet toestaat dat er in het schrijvershuisje overnacht mag worden. De uitlatingen van de stichting vinden wij onnodig kwetsend voor onze ambtenaren en voor de hele gemeente Steenwijkerland. Waar de voorzitter zich schaamt voor de gemeente, schaamt D66 zich voor de uitlatingen van de voorzitter.

Nieuws

menu