Daling van lokale lasten in Steenwijkerland: lagere afvalstoffen- en rioolheffing en geen verhoging van OZB

Het gemeentehuis in Steenwijk.

Het gemeentehuis in Steenwijk. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Goed nieuws voor de inwoners van Steenwijkerland: de financiële positie van de gemeente Steenwijkerland is zodanig gunstig dat volgend jaar sprake is van een daling van de lokale lasten. De OZB stijgt niet ten opzichte van 2021 en er komen een 4% verlaging van de afvalstoffenheffing en een 4% verlaging van de rioolheffing.

Voor eigenaren van honden geldt bovendien dat zij vanaf 2022 geen hondenbelasting meer hoeven te betalen, omdat de raad vorig jaar heeft besloten deze belasting af te schaffen.

„De vooruitzichten voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn heel anders dan voorgaande jaren. Toen hadden we tekorten en moesten we bezuinigen. Zonder deze bezuinigingen hadden we in het rood gestaan”, zegt financieel wethouder Marcel Scheringa.

Voor 2022 is ruim 2 miljoen euro over, voor 2023 1,6 miljoen en voor 2024 1,3 miljoen. „Dat betekent dat we plannen kunnen uitvoeren en dat we straks onze bestuursperiode financieel goed achterlaten.” In maart 2022 zijn er verkiezingen en dan komt er een nieuw college. „Dat nieuwe college kan dus beginnen met een stevig positief saldo.”

Geen verhoging OZB

In 2022 dalen de gemiddelde woonlasten voor eigenaren en gebruikers met 2,6%. Dit wordt veroorzaakt doordat de OZB niet stijgt ten opzichte van 2021, een 4% verlaging van de afvalstoffenheffing en een eveneens 4% verlaging van de rioolheffing. Vorig jaar is door de gemeenteraad een amendement aangenomen om de OZB voor 2022 niet te verhogen. De vrees dat door de enorme waardestijging van woningen de OZB alsnog stijgt is er volgens wethouder Scheringa niet. „Nee, want wij gaan uit van een totaalopbrengst. De OZB moet een bepaald bedrag opleveren. Wordt die overschreden door de waardestijging van woningen, dan gaan we de OZB zodanig verlagen dat we op hetzelfde totaalbedrag uitkomen.”

Jeugdzorg

De jeugdzorg is complexer geworden mede door de coronacrisis en kost meer dan eerder was begroot. Een groot pluspunt is dat het Rijk eenmalig een extra bijdrage van 3,4 miljoen euro voor de jeugdzorg heeft gedaan. „Dat is eenmalig, maar we kunnen voor de volgende jaren 75% van het bedrag in de begroting opnemen.”

De programmabegroting 2022-2025 wordt op 2 en 9 november door de gemeenteraad besproken.