De Harmonie aan de Beulakerweg in Giethoorn mag uitbreiden. Hotel krijgt er 27 kamers bij

De Raad van State gaat akkoord met de uitbreiding van Hotel De Harmonie aan de Beulakerweg in Giethoorn. Hoteleigenaar Jan Beenen mag nu definitief een bijgebouw bouwen met 27 kamers. Daarmee komt het totale aantal kamers op 43.

De Harmonie in Giethoorn.

De Harmonie in Giethoorn. foto: archief Wilbert Bijzitter

Omwonenden maakten lange tijd bezwaar tegen de uitbreiding. Ze klaagden over toenemende verkeersdrukte, parkeeroverlast en aantasting van het naastgelegen Natura 2000 gebied De Wieden door een toename van stikstof.

Stikstof