De Harmonie aan de Beulakerweg in Giethoorn mag uitbreiden. Hotel krijgt er 27 kamers bij

De Raad van State gaat akkoord met de uitbreiding van Hotel De Harmonie aan de Beulakerweg in Giethoorn. Hoteleigenaar Jan Beenen mag nu definitief een bijgebouw bouwen met 27 kamers. Daarmee komt het totale aantal kamers op 43.

De Harmonie in Giethoorn.

De Harmonie in Giethoorn. foto: archief Wilbert Bijzitter

Omwonenden maakten lange tijd bezwaar tegen de uitbreiding. Ze klaagden over toenemende verkeersdrukte, parkeeroverlast en aantasting van het naastgelegen Natura 2000 gebied De Wieden door een toename van stikstof.

Stikstof

In december 2019 gaf de Raad van State hen gelijk. De gemeente Steenwijkerland had volgens de Raad een stikstofonderzoek aangeleverd waarvan de uitgangspunten niet klopten. Er moest een nieuw stikstofonderzoek komen. Verder waren de activiteiten van het hotel niet streng genoeg vastgelegd in het bestemmingsplan. Daardoor zouden er veel meer bezoekers kunnen komen dan de bedoeling was en dus ook een toename van stikstof.

Een nieuw stikstofonderzoek van de gemeente toont aan dat er een toename van stikstof zal ontstaan. Maar die toename is tijdelijk. Die zal er alleen zijn tijdens de bouw van de nieuwe vleugel van het hotel. Hoewel een toename van stikstof in principe verboden is, gaat de Raad hier toch mee akkoord, omdat de toename tijdelijk is. Het natuurgebied zal niet ernstig worden aangetast als de uitbreiding eenmaal is gerealiseerd en in gebruik is.

Zalenverhuur

De Raad oordeelde eind 2019 ook dat het bestemmingsplan onbedoeld ook zalenverhuur en conferenties mogelijk maakt. En dat zorgt voor meer verkeer en meer stikstof. Daarmee was geen rekening gehouden bij het stikstofonderzoek.

In het nu gerepareerde plan is volgens de omwonenden nog steeds geen goede regeling gemaakt. En daarmee is de Raad het eens. Maar het plan hoeft niet voor de tweede keer door de gemeente worden aangepast. Dat heeft de Raad nu zelf gedaan. Volgens hoteleigenaar Beenen zal er alleen zaalverhuur zijn in het restaurant. Het restaurant is dan voor andere gasten gesloten. In het plan is ook geregeld dat de kamers in het hotel niet meer gasgestookt mogen zijn. Dat veroorzaakt namelijk ook stikstof.