De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Steenwijkerland

Sierd Tilma.

Sierd Tilma. Foto: Stichting Stimuland

Statenlid Fred Kerkhof heeft dinsdagmiddag 7 december de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in de gemeente Steenwijkerland aan Tiny Nengerman, Robbert Flagsma en Sierd Tilma. Hij reikte de prijzen uit samen met Paula Bierma, coördinator VIP! Van Sociaal Werk De Kop. Dit jaar wordt ook in iedere gemeente een ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt door de provincie, in nauwe samenwerking met de groene organisaties in de provincie Overijssel. Deze is digitaal overhandigd aan Merel Klaarmond.

In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie Overijssel 100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor betaald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor.

Sierd Tilma

Sierd is al jarenlang vrijwilliger van de Stichting Sport Verstandelijk Gehandicapten (SSVG). Vanuit deze vereniging traint en ondersteunt hij de sporters van deze club. Ook kennen veel mensen hem als Johan van de Kornput, een rol die hij met verve vervult vanuit de Scutterie Sint Clemens. Daarnaast is hij stadsgids en stadsomroeper.


Tiny Nengerman

Tiny werkt al jaren voor Stichting Vluchtelingen Werk en ook bij Interact Contour. Dit doet ze met veel plezier, aandacht en enthousiasme.

Robbert Vlagsma

Robbert zet zich als energiecoach vol in voor een duurzamer Steenwijkerland. Zo is hij betrokken bij IK BEGIN en is hij vaak te vinden in het Info Punt, waar hij iedereen van advies voorziet rondom duurzaam wonen en leven.

Merel Klaarmond, Egelwerkgroep

Door middel van onderzoek en concrete beschermingsacties genereert de Egelwerkgroep veel (media)aandacht voor egels. Door de jonge leeftijd van de (bestuurs)leden weten ze optimaal gebruik te maken van social media en internet en zo ook veel jongeren te bereiken en te activeren. Merel is voorzitter en de drijvende kracht van de werkgroep. Haar enthousiasme en vormingskracht zorgen ervoor dat veel mensen extra hun best doen om de egel in Nederland, en vooral in de bebouwde omgeving, te handhaven.


De Overijsselse Vrijwilligersprijs is niet één prijs, maar bestaat uit 100 kleine prijzen, uitgereikt door statenleden van de provincie Overijssel door de hele provincie: de OVP gaat coronaproof on tour.

Meer weten? Check #ovpontour of neem contact op. De OVP is een samenwerking van Provincie Overijssel, Stimuland, Vosvi en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.