De drie fietspaden op De Woldberg worden verbeterd en verbreed

Een deel van het vernieuwde fietspad aan de voet van De Woldberg.

Een deel van het vernieuwde fietspad aan de voet van De Woldberg. Foto: Klaas Brinkman

Momenteel worden de 3 fietspaden op de De Woldberg vernieuwd en verbreed.

De staat van met name het fietspad Duivenslaagte, maar ook de fietspaden langs de Bergweg en Bultweg bleek slecht. Onderhoud aan deze fietspaden stond ingepland tot uiterlijk 2023, maar gebeurt nu dus al.

Met een rijksbijdrage, het geld dat eigenlijk bedoeld was voor het fietspad Otterskooi-Dwarsgracht-Oude Kerkweg, en de middelen voor gepland onderhoud is het niet alleen mogelijk de kwaliteit van deze fietspaden te verbeteren, maar ook te verbreden.

Geen subsidie

De kosten voor verbetering en verbreding van de fietspaden op De Woldberg zijn geraamd op 626.400 euro. De uitvoering moet voor 1 december van dit jaar zijn afgerond. Dat is een voorwaarde van de rijksregeling. Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie moet het fietspad 2,5 meter breed worden. Echter, op De Woldberg moeten dan vele bomen sneuvelen. Daarom worden de fietspaden smaller dan 2,5 meter. De werkzaamheden duren tot en met 29 oktober.