De gemeente gaat het nieuwe vaar- en verhuurbeleid evalueren

Dit jaar werd het nieuwe vaar- en verhuurbeleid ingevoerd. Foto: Martijn Bijzitter

De gemeente Steenwijkerland wil het nieuwe vaar- en verhuurbeleid na het eerste vaarseizoen evalueren en vraagt de inwoners naar hun mening hierover.

Toegenomen drukte van verhuur- en rondvaartboten op sommige momenten in de Dorpsgracht in Giethoorn vraagt om nieuw vaar- en verhuurbeleid. Verschillende belangen, behoeften en wensen maakten dat in 2019 de regie is teruggelegd bij de gemeente. De gemeente heeft daarom een concept vaar- en verhuurbeleid opgesteld. Het concept is tijdens meerdere informatieavonden gepresenteerd. Op basis van alle ontvangen inbreng is in december 2020 het nieuwe vaar- en verhuurbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De gemeenteraad heeft met het nieuwe beleid ingestemd. Vanaf 2021 geldt het vaar- en verhuurbeleid voor de hele gemeente.

Voordat het vaar- en verhuurbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad zijn er meerdere informatieavonden geweest. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met werkgroep Varen, ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt. Hier is het beleid toegelicht en kon gereageerd worden. De gemeente is met de gestelde vragen en reacties aan de slag gegaan en heeft het aangescherpt.

Vragenlijst

Na het eerste vaarseizoen is het tijd voor een evaluatie. Deze bestaat uit vragenlijsten en gesprekken met inwoners en ondernemers. De gemeente wil graag weten hoe de inwoner de veranderingen heeft ervaren. Daarvoor kan de vragenlijst worden ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Meedoen kan tot en met maandag 27 september 2021.

De uitkomsten komen in een rapport met advies voor de toekomst. Dit rapport wordt gegeven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Nieuws

menu