De vergeten watersnoodramp van 1825. Ziedende Zuiderzee zorgt voor honderden doden in Kop van Overijssel

Nederland staat zeer terecht stil bij de Watersnoodramp van 1953, maar 198 jaar geleden vindt in onze regio een vergelijkbare catastrofe plaats. Tussen 3 en 5 februari 1825 breken tijdens een stormvloed de dijken van de Zuiderzee, Meppelerdiep en Zwarte Water. Er vallen 305 doden, vooral in de Kop van Overijssel. Een vergeten ramp.

Het kanon op de Zuiderzeedijk bij Blankenham. Bij hoog water werd het afgeschoten. Drie keer schieten betekende kritiek.  Bij vier schoten was er een doorbraak. In 1825 mochten de vier schoten niet meer baten. Vluchten ging niet meer.

Het kanon op de Zuiderzeedijk bij Blankenham. Bij hoog water werd het afgeschoten. Drie keer schieten betekende kritiek. Bij vier schoten was er een doorbraak. In 1825 mochten de vier schoten niet meer baten. Vluchten ging niet meer. Foto: Martijn Bijzitter

De steden en dorpen rond de Zuiderzee worden de afgelopen eeuwen geteisterd door het wassende water. Door grote zeestormen in de tweede helft van de twaalfde eeuw breekt de veenbarrière tussen het Almere, een groot zoetwatermeer - en de Noordzee door. De Zuiderzee ontstaat. Zoet water wordt zout. Tot 1932, als het omgekeerde gebeurt door de aanleg van de Afsluitdijk.

Nieuws

menu