Dorpsbelang Steenwijkerwold is op zoek naar nieuwe bestuursleden

De algemene ledenvergadering van DB Steenwijkerwold in MFC Hoogthij. Foto: DB Steenwijkerwold

Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold heeft na een onderbreking van 2 jaar vanwege corona weer een algemene ledenvergadering kunnen houden in Hoogthij. Voorzitter Hans Apperloo deed een oproep voor nieuwe bestuursleden. Na de vakantie zal Dorpsbelang een wervingsfilm voor bestuursleden presenteren.

Tijdens de jaarvergadering is het een traditie dat het dorpsfeest (gehouden op 20, 21 en 22 mei) gepresenteerd wordt. Rondom het bestuur is een commissie die bepaalde onderdelen van het feest organiseert. Deze groep vrijwilligers (Jeanet de Zeeuw, Margreet Plat, Sarissa Sloot, Christa Hof en Alwin Veurman) heeft voor dit jaar een aantal nieuwe onderdelen aan het feest toegevoegd. Zo komt er een onderdeel genaamd “Hunted” en op de zondagmiddag wordt het spel “De Alleskunner” georganiseerd. Ook Monique Blok (van de Plan Madame) en Marina Meijerink organiseren op de zaterdagmorgen de kindermorgen. Ook hiervoor zijn leuke plannen bedacht voor de allerkleinsten.

Feest-driedaagse

Muziek zal ook niet ontbreken tijdens de feest-driedaagse. Op vrijdagavond geven Low Emission (uit Steenwijkerwold), The Roadies (uit Oldemarkt) en DJ WTFOX (uit Tuk) acte de présence in de feesttent. Live muziek, tijdens de grote zaterdag feestavond, zal worden ingevuld door de band VANGRAIL. Zondagmorgen wordt er een oecumenische kerkdienst in de tent op het feestterrein gehouden. Op zondagmiddag zal het feest afgesloten worden door de in Steenwijkerwold bekende muzikant Willem Spans.

St. Christoffelwandeltocht

Op Hemelvaartsdag organiseert de St. Christoffel commissie alweer voor de 15e keer de St. Christoffelwandeltocht. Er zijn verschillende afstanden die gelopen kunnen worden, nl. 5, 10, 15, 25 en 35 kilometer. Er wordt vanuit Hoogthij gestart. Startijden 06.30 uur tot 11.30 uur

Criminaliteit

Jouke Woudstra vertelde als wijkagent van Steenwijkerwold namens de politie wat er in het afgelopen jaar gebeurd is m.b.t. criminaliteit, inbraken en diefstal. Over het algemeen valt het in Steenwijkerwold en omgeving mee, volgens Woudstra. Het gebruik van verdovende middelen baarde Woudstra wel zorgen. Zijn oproep: ‘Begin nooit aan die troep!’ Woudstra gaf verder aan om ook bij verdachte situaties 112 te bellen: ‘De inbreker hoeft niet binnen te staan. Een onbekende auto in de buurt met de achterklep omhoog - zodat het kenteken niet gezien kan worden - is al voldoende’.

Inloopmorgen

Jan Bomers van Sociaal werk de Kop vertelde dat er iedere donderdagochtend in Hoogthij een inloopmorgen is. Medewerkers van Woonconcept, politie en Sociaal werk de Kop zitten klaar voor een praatje, om een luisterend oor te bieden of gewoon voor een bakje koffie. Zij horen graag wat er in het dorp speelt. ‘Diverse zaken komen daar op tafel, er worden zelfs burenruzies besproken en het gebeurt regelmatig dat we dit aan tafel tijdens een inloop ochtend oplossen”, aldus Bomers. Verder deed hij ook nog verslag van de ins- en outs van de optrommelactie, de coördinatiegroep en de werkgroepen die bezig zijn met het uitvoeren van de plannen van de Dorpsvisie die door de optrommelactie naar voren zijn gekomen. Doel van de Dorpsvisie: behoud van de leefbaarheid van Steenwijkerwold.

Woldhulp voorziet in behoefte

Namens Woldhulp gaf Bennie Daan aan dat Woldhulp nog steeds goed ingezet wordt, verschillende klusjes werden gedaan bij Inwoners van Steenwijkerwold en Witte Paarden, ondanks corona. Daan gaf aan dat er bij Woldhulp geen concurrentie mag zijn met bedrijven. Daan deed verder nog een oproep voor bestuursleden en vrijwilligers.

10-jarig bestaan Hoogthij

Siemen Bakker deed namens Hoogthij verslag van de afgelopen twee corona jaren. Op 18 juni viert Hoogthij haar 10- jarig bestaan, eigenlijk was 2020 het jubileum jaar gaf Bakker aan, maar door Corona kon dit niet gevierd worden. Op 18 juni is er een open dag, waarbij verschillende organisaties zich kunnen presenteren.

Afscheid

Henriette ten Lande nam na 8 jaar besturen afscheid van de vereniging. Tijdens de vergadering werd ze door voorzitter Hans Apperloo bedankt voor haar grote inzet. Ook voorzitter Hans Apperloo neemt in het najaar (na ruim 22 jaar in het bestuur te hebben gezeten) afscheid van Dorpsbelang. Door het bestuur werden Elza Nijenhuis (bestuurslid), Bert den Hartog (bestuurslid, voor in ieder geval 1 jaar) en Sjef Damhuis (penningmeester m.i.v. zomer 22) voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Chantal Bollen en Inge Schakelaar gaan met het bestuur mee lopen als een soort stage, om te bekijken of een functie in het bestuur bevalt. Zij hebben plannen voor een kindercommissie.

Financieel gezond

Siemen Bakker hield als ad interim penningmeester een presentatie over de financiën binnen de Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold. Conclusie: Dorpsbelang Steenwijkerwold is een financieel gezonde club. Omdat Sjef Damhuis “de rekenmachine” van Siemen Bakker in de zomer gaat overnemen, bedankte Hans Apperloo, Bakker voor zijn inzet de afgelopen 3 jaar als ad interim penningmeester.


Nieuws

menu