Dorpsbelang werft nieuwe bestuursleden met videofilm: ‘Het is gewoon hartstikke leuk iets voor je dorp te doen’

Voorzitter Hans Apperloo kijkt op de banners van Dorpsbelang aan welke projecten de vereniging heeft meegewerkt. Foto: Roel Kleine

Dorpsbelang Steenwijkerwold gaat op een bijzondere manier proberen nieuwe leden voor het bestuur te werven. Met een videofilm, vanaf vandaag te zien via de website en op de Facebook-pagina, worden door huidige bestuursleden op verschillende locaties in het dorp de verworvenheden van Dorpsbelangen aangeprezen.

Op de plekken waar is gefilmd staan objecten en projecten die tot stand zijn gekomen dankzij de steun en inzet van Dorpsbelang. Dat zijn onder meer speeltuinen, een pannakooi, de fitnessplek, de muziekkoepel en het multifunctionele centrum Hoogthij. Dat wordt op de betreffende locatie verteld door een bestuurslid, die vervolgens aangeeft hoe belangrijk Dorpsbelang dan ook voor de leefbaarheid van deze kern is.

De 700 leden tellende vereniging is nu op zoek naar nieuwe bestuursleden om het huidige bestuur te kunnen uitbreiden van 8 naar 13 personen. Hans Apperloo (55) is voorzitter, maar hij wil in oktober na 23 jaar die functie er aan geven. En volgens de voorzitter zijn er nog twee bestuursleden die op den duur willen stoppen. „Wij willen er graag vijf nieuwe mensen bij hebben. We zijn al een paar jaar op zoek naar nieuwe bestuurders, maar het is lastig om ze te vinden. Wij hebben de afspraak dat een bestuurslid voor een periode van vier jaar blijft en dat vinden de meesten te lang”, zegt Apperloo.

Zelf bepalen

Aan vrijwilligers daarentegen geen gebrek bij Dorpsbelang. Dat zijn er volgens de scheidend voorzitter tussen de 80 en 100. „Mensen denken vaak dat deelname aan het bestuur veel tijd kost. We vergaderen een keer in de maand en je mag zelf bepalen in welke commissie of werkgroep je zitting wilt nemen”, legt Apperloo uit. „Dus bepaal je zelf hoeveel tijd je eraan wilt besteden.”

Het idee om via een videofilm nieuwe bestuursleden te werven ontstond eind vorig jaar. „We werden geattendeerd op een videoproductie waarbij een doof meisje liet zien wat haar vereniging allemaal had gerealiseerd. Zo hebben zij nieuwe bestuursleden gekregen en dat leek ons ook een goed idee”, zegt Apperloo.

Voldoening

Zelf heeft Apperloo in al die jaren erg genoten van het voorzitterschap. „Het is gewoon hartstikke leuk om iets voor je dorp te kunnen doen. Het leukste is dat je als Dorpsbelang objecten en projecten realiseert, maar ook activiteiten voor kinderen of een dorpsfeest organiseert. Dat geeft voldoening.” Er wordt bij Dorpsbelang ook volop gewerkt aan een dorpenplan. „Kijken of we over 10 jaar de leefbaarheid op hetzelfde peil kunnen houden of zelfs verbeteren.”

Een probleem is volgens Apperloo dat er in Steenwijkerwold geen nieuwe woningen worden gebouwd. „Momenteel zelfs helemaal niets en als er geen woningbouw plaatsvindt loopt ook het aantal voorzieningen terug. Op den duur verdwijnen er dan allerlei voorzieningen uit het dorp, al hebben we daar nu nog geen last van”, stelt Apperloo, die na zijn afscheid Dorpsbelang niet helemaal loslaat. Zo blijft hij nog wel lid van de redactie van De Woldkrant.

Nieuws

Meest gelezen

menu