Drie Beltiger binnenvissers lanceren nieuw visserijmerk: Wiedenvis op een presenteerblaadje

Het gezegde dat ‘wat je van ver haalt lekker is’ willen drie beroepsvissers in de Kop van Overijssel logenstraffen met de presentatie van hun nieuwe visserijmerk: De Wiedenvis. Stefan Lok, Wout van de Belt en Jan Piek zijn trots op dit predicaat voor de vis, die zij samen met een aantal organisaties, waaronder de stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en het Platform Duurzame Ambachten, op het schild gaan heffen.

Op het Schutsloterwijde haalt Stefan Lok een aantal fuiken leeg. De vangst gaat in een bassin op de boot.

Op het Schutsloterwijde haalt Stefan Lok een aantal fuiken leeg. De vangst gaat in een bassin op de boot. Foto: René Wiegmink

„We willen onder meer restaurants bewuster maken van de mogelijkheid om verse vis dicht bij huis te halen”, zegt Lok (43). „En het gaat om een duurzaam product. De paling bijvoorbeeld die wij hier uitzetten voldoet aan het ESF-keurmerk. Het Eel Stewardship Fund is opgericht om activiteiten te financieren die bijdragen aan het herstel van de palingstand in de Europese binnenwateren. En natuurlijk proberen wij met de promotie van de Wiedenvis ook onze inkomenspositie te verbeteren”, bekent de bebaarde visser uit Belt-Schutsloot.

Nieuws

menu