Drie zussen openen de oplevering van gebiedsplan en gerenoveerde gemalen in Scheerwolde

Trijnje, Antje en Corrie Oord. Foto: WDODelta

Drie dochters (80-plussers) van een oud beheerder van gemaal Halfweg in Giethoorn hebben met een druk op de knop het gebiedsplan ‘Water op maat in de polders rond Scheerwolde’ en de vier omliggende gerenoveerde gemalen geopend. De feestelijke opening van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vond plaats in dorpshuis Wielewaal in Scheerwolde.

Vooraf aan de openingshandeling ging Marjan Vervoort (omgevingsmanager WDODelta) in gesprek met de drie zussen Oord. Ze woonden destijds met hun ouders naast het gemaal. Van zwemmen bij het gemaal was geen sprake, dat was te gevaarlijk. Wel moesten de dochters regelmatig hun vader helpen met klussen in- en rond het gemaal. Bijvoorbeeld de lange ramen wassen. Ook herinnerden ze het grote boek waar hun vader elke dag de waterstanden in schreef. Geen dag werd overgeslagen. Om exact 23.00 uur ging hun vader naar het gemaal om af te sluiten, dan pas kon hij naar bed.

Tegenwoordig bestuurt het waterschap de gemalen op afstand, en is er een speciaal ‘gemalenteam’ om alle stuwen en gemalen in het werkgebied te onderhouden en te beheren. Na afloop ontvingen de zusters een bos bloemen en een route om nog eens langs de prachtig verlichte monumentale gemalen te rijden of te fietsen.

Droge voeten

Door de aanpassingen in de poldergebieden, en aan de vier omliggende gemalen, kan het waterschap beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur. De waterhuishouding is nu optimaal ingericht op flexibel peilbeheer. Dit betekent dat het peil en het aan- en afvoeren van water voortdurend wordt aangepast, zodat wateroverlast en watertekort beter kan worden tegengaan. Dit is gunstig voor zowel het landbouwgebied als voor de naastgelegen natuurgebieden.

Nieuws

menu