Onderzoek naar inrichten huiskamers in strijd tegen energiearmoede en eenzaamheid

Een foto van voor de coronacrisis, de 'buurthap' in wijkgebouw De Oerthe in Steenwijk.

Een foto van voor de coronacrisis, de 'buurthap' in wijkgebouw De Oerthe in Steenwijk. Archieffoto Wilbert Bijzitter

Dorps- en buurthuizen zo inrichten dat er een verwarmde huiskamer komt, waar meerdere inwoners gezamenlijk een warme maaltijd kunnen nuttigen. Deze initiatieven worden (financieel) door de gemeente ondersteund.

Dat is de strekking van de motie, die door D66 werd ingediend en unaniem is aangenomen. „Veel inwoners in onze gemeente houden het niet warm in hun huis en hebben problemen om thuis tenminste één warme maaltijd per dag te nuttigen”, zei Emmy Elgersma van D66.

Waarom niet gebruik maken van dorpshuizen of andere maatschappelijke gebouwen. „In alle dorpen en wijken zijn wel dorpshuizen of andere maatschappelijke gebouwen aanwezig. Deze kunnen wellicht breder ingezet kunnen worden in het kader van de energiecrisis door een huiskamer in te richten die van een redelijke tijd in de ochtend tot een redelijke tijd in de avond geopend is, waar inwoners aangenaam kunnen verblijven en waar een gezamenlijke maaltijd bereid kan worden die tevens gezamenlijk genuttigd kan worden. Deze aanpak leidt tot minder (individueel) energieverbruik, lagere kosten voor de inwoners die er gebruik van maken en het tegengaan van eenzaamheid.”

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouder verzocht „om het initiatief van diverse organisaties om mensen uit te nodigen in warme gemeenschappelijke ruimten en te voorzien van koffie en of thee en eventueel een maaltijd te omarmen en te ondersteunen met de middelen die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft.”