Eikenprocessierups in Steenwijkerland gesignaleerd

Bestrijding eikenprocessierups aan de Meppelerweg in Steenwijk. Foto: Sieb van der Laan

In de gehele gemeente Steenwijkerland zijn inmiddels weer nesten gevonden van de eikenprocessierups. De gemeente is gestart met de bestrijding. De komende maanden blijft Steenwijkerland in de hele gemeente actief controleren op aanwezigheid van de rups en het bestrijden daarvan.

De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling van de huid aan de zogenaamde brandharen van de rups.

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes vermijden. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige grijskleurige nesten op de stammen, stamvoet of dikkere takken.

Aanpak gemeente

De aanpak van de gemeente richt zich vooral op het tegengaan van overlast. Niet alle rupsen worden verwijderd. De rupsen in eikenbomen in de buitengebieden waar in verhouding weinig mensen verblijven worden niet verwijderd. Bomen met eikenprocessierupsen waar veel overlast wordt verwacht, worden voorzien van een rood-wit lint. Dit is om bewoners en passanten te attenderen op de aanwezigheid van de rups. De rupsen in deze bomen worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf.

Melding doen

Inwoners die overlast ervaren van de eikenprocessierups kunnen dit doorgeven aan de gemeente via 140521 of melding doen op de gemeentelijke website.

Meer informatie over de eigenschappen van de rups en mogelijke gezondheidsklachten kan gevonden worden op de website van het RIVM en de GGD IJsselland.

Nieuws

menu