Energiepotje van 3,3 miljoen euro voor maatschappelijke instellingen

Het gemeentehuis aan de Vendelweg. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

De gemeente Steenwijkerland is van plan een ‘reserve energie maatschappelijke instellingen’ te vormen en daar 3,3 miljoen euro in te storten. Dit geld is beschikbaar voor maatschappelijke instellingen die door de hoge energierekening in problemen komen. „Hoe we dit willen gaan doen werken we de komende periode nader uit”, laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van de najaarsnota 2022.

De nota geeft een tussenstand van de gemeentelijke financiën en een beeld over welke activiteiten worden uitgevoerd. Wanneer het college in de najaarsnota geen reserve energie maatschappelijke instellingen van 3,3 miljoen euro had opgenomen was het financieel resultaat 2022 uitgekomen op afgerond 3,9 miljoen euro positief. En komt de prognose van het jaarresultaat dus uit op afgerond 600.000 euro. Ook wordt er geld uitgetrokken om inwoners te helpen met verduurzaming. Zo liggen er plannen om meer energiecoaches in te schakelen, in samenwerking met Duurzaam Steenwijkerland. Wethouder Marcel Scheringa: „In 2022 is de impact van de corona afgenomen, maar er zijn andere grote zorgen ontstaan. Zoals de inval in Oekraïne die onder andere heeft geresulteerd in een zeer hoge energiekosten. Dat leidt bij zowel een deel van de huishoudens als bij maatschappelijke organisaties tot financiële problemen. Huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 1300 euro. Voor maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en sportverenigingen, is er door de regering nog niets geregeld. Vooruitlopend daarop maken wij als gemeente geld vrij om ondersteuning te kunnen bieden. De regeling moet nog worden uitgewerkt.”

Doelstellingen

In de najaarsnota wordt ook gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen. Op dit moment wordt 64 procent van de doelstellingen in 2022 gehaald. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de tevredenheid van inwoners (over de gemeentelijke dienstverlening), de uitvoering van de motie “duidelijke taal”, minder restafval, klimaatbestendig handelen, versterken arbeidsmarkt, hulpvraaggericht minimabeleid, toename verkeersveiligheid en de beoogde gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. Voor de overige doelstellingen geldt dat er specifieke aandacht nodig is om ze te halen of dat ze niet gehaald gaan worden. Zo ligt Steenwijkerland niet op koers als het gaat om de grootschalige opwek van energie. De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 25 oktober 2022.

Nieuws

menu