Energietoeslag Steenwijkerland om hoge energieprijzen te compenseren

Inwoners van Steenwijkerland kunnen binnenkort een energietoeslag aanvragen, of krijgen automatisch bericht van de gemeente.

Inwoners van Steenwijkerland kunnen binnenkort een energietoeslag aanvragen, of krijgen automatisch bericht van de gemeente.

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een eenmalige bijdrage om de hoge energieprijzen te compenseren. Het gaat om een bedrag van in totaal € 800,-. Deze energietoeslag is in december 2021 door het Rijk aangekondigd.

Wethouder Trijn Jongman: „Als college hebben we ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij ons gemeentelijk minimabeleid. Dat betekent dat we inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm een energietoeslag gaan geven. Daarmee gaan we verder dan de grens van 120% die het Rijk hanteert en kunnen we dus meer mensen helpen. We verwachten dat we in de maanden mei en juni de bedragen kunnen overmaken aan inwoners die vanuit het minimabeleid bij ons bekend zijn.” Daarnaast kunnen ook inwoners die niet bij de gemeente bekend zijn, maar wel voor de energietoeslag in aanmerking komen binnenkort een aanvraag doen.

Begin van dit jaar hebben gezinnen die vanuit het minimabeleid bij de gemeente bekend zijn al een voorschot gekregen van € 200,-. Dat betekent dat zij nu nog € 600,- krijgen. Wethouder Trijn Jongman: „Toen eind vorig jaar bekend werd dat het Rijk met een energietoeslag zou komen, wilden we niet wachten totdat alles tot de puntjes was uitgewerkt. Daarom hebben we als college gezegd: ‘laten we alvast een voorschot overmaken om de mensen die het financieel lastig hebben wat meer lucht te geven’. Dat is in januari van dit jaar gebeurd. In mei en juni gaan we het resterende bedrag overmaken.” De uitbetaling van de energietoeslag aan mensen met een inkomen van 130% van de bijstandsnorm is mogelijk vanwege een extra bijdrage van het Rijk die onlangs aan gemeenten is toegezegd.

Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn

Inwoners die vanuit het minimabeleid bij de gemeente bekend zijn, hoeven niets te doen. Het bedrag waar zij recht op hebben wordt automatisch in de maanden mei en juni op hun rekening overgemaakt. Binnenkort krijgen zij van de gemeente een brief met informatie daarover.

Huishoudens die niet bij de gemeente bekend zijn

Inwoners met een laag inkomen die ook aan de voorwaarden voor de energietoeslag voldoen, maar niet bekend zijn bij de gemeente kunnen binnenkort een aanvraag doen. Ook voor hen gaat het totaal om een bedrag van € 800,-. Zij kunnen de energietoeslag straks via de gemeentelijke website aanvragen. Op het moment dat dit mogelijk is, zal de gemeente dat breed bekendmaken via website, social media en op de gemeentelijke pagina in de huis-aan-huis-krant. Op de website van de gemeente is deze informatie ook terug te vinden.

Het Geldloket van de gemeente werkt ook samen met De Voorzieningenwijzer, waar inwoners terecht kunnen voor informatie over regelingen zoals de energietoeslag.