Engels als tweede taal op obs De Driesprong

Obs de Driesprong in Eesveen is een van de 65 scholen in Nederland die Engels als tweede taal in het dagelijks onderwijs opgenomen heeft en dit volgens het keurmerk Earlybird doet.

De directeur van Earlybird, Myrna Feuerstake, is erg onder de indruk van de kwaliteit van de lessen en de Engelse vaardigheid van de kinderen in alle groepen. Ook op het gebied van het beleid is De Driesprong een echte Earlybird school.

Alle kinderen spreken en begrijpen Engels op De Driesprong. Wekelijks zijn er meerdere lessen en activiteiten waarbij iedereen Engels spreekt, schrijft of leest. “Door Engels als tweede taal binnen ons themagericht onderwijs aan te bieden aan alle kinderen geven we inhoud aan goed wereldburgerschap. Want de kinderen doen kennis op van de wereld, beheersen Engels als tweede taal, onderzoeken, presenteren, leren samen, ontwikkelen én vooral leren”, zegt Elly Fokker, directeur van De Driesprong.