Enquête over mogelijk zonnepark bij Vollenhove is vaak ingevuld: 'Gemeente wil evaluatie grondig aanpakken'

Er zijn plannen voor een zonnepark in de Bentpolder. Het erf van de familie Muizelaar grenst aan het perceel waar mogelijk een zonnepark komt. Martijn Bijzitter

De enquête van Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) over het mogelijke zonnepark in de Bentpolder is zo’n 650 keer ingevuld. Daarmee laat het dorp zien dat het onderwerp leeft.

Tijdens de laatste BVVS-vergadering voor de zomervakantie stond het zonnepark op de agenda. De enquêtes zijn zowel digitaal als analoog ingevuld. „We verwachten nog voor de vakantie met de resultaten te komen”, meldt de belangenvereniging.

Donderdagavond vond in Vollenhove een bijeenkomst plaats waarbij ook alle partijen uit de gemeenteraad van Steenwijkerland aanwezig waren. Omdat in Blokzijl mogelijk ook een zonnepark komt, schoof ook Plaatselijk Belang Blokzijl aan.

Evaluatie

BVVS: „Uit het gesprek met de gemeenteraad is naar voren gekomen dat de gemeente de evaluatie grondig wil aanpakken en alle betrokken partijen (ook de twee belangenverenigingen vallen onder deze partijen) nauw wil betrekken bij het proces.”

De evaluatie begint naar verluidt in september en duurt tot het einde van het jaar. „In deze evaluatie zullen wij onze ervaringen met het proces naar voren brengen en hierbij zullen we ook de enquête onder de bevolking betrekken. Voor zover wij begrepen hebben worden er lopende de evaluatie geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.”

Tegen de komst van een zonnepark in de Bentpolder is veel weerstand. Die weerstand is er ook in Blokzijl en in nog grotere mate in Wanneperveen, waar tegen de grens met de gemeente Meppel een groot zonnepark moet komen. Voor dat park zijn al voorbereidende werkzaamheden in uitvoering. Er worden stroomkabels aangelegd ten behoeve van een park.

Nieuws

menu