Expositie over scheepsbouw in museum Het Gildenhuys

Een van de scheepswerven in Blokzijl.

Een van de scheepswerven in Blokzijl. Foto: Aangeleverd

De deuren van museum het Gildenhuys in Blokzijl gaan maandag 1 mei weer open voor het publiek.

Op de eerste etage van het museum worden bezoekers in een tentoonstelling, die het thema ‘Blokzijl en het water’ draagt, meegenomen door de bijzondere geschiedenis van deze kleine stad. Onder andere een kopie van de in 2022 in het archief van de gemeente Steenwijkerland opgenomen akte van toekenning van de stadsrechten door prins Willem de derde in 1672 te zien.

Naast de vaste tentoonstelling wordt op de begane grond van het museum steeds in een tweejaarlijks wisselende expositie een specifiek onderdeel van deze geschiedenis uitgelicht en aan het publiek getoond. Voor het komende seizoen is gekozen voor het thema: ‘Scheepsbouw in Blokzijl’.

Werven

Voor zover bekend is al in 17 e eeuw begonnen met het bouwen van schepen in Blokzijl, maar verondersteld wordt dat dit zelfs al veel eerder plaatsvond. In het Kamper stadsarchief bevindt zich namelijk de verkoopakte van een schip dat in 1797 in Blokzijl is gebouwd op de scheepswerf van de Gebroeders Wilgenkamp. Naast deze werf waren er echter nog meer scheepswerven gevestigd in Blokzijl. Bekend zijn ook de werven van H. Weener, J. Schuring en Snoeck. Op de werven werden schepen voor de vissers van Schokland, Vollenhove en Urk gebouwd, maar voor Blokzijl zelf was het meest vervaardigd het bekende Blokzijler jacht.

De scheepswerven waren goed voor de werkgelegenheid in Blokzijl. In de eerste plaats was er natuurlijk het bouwen van de schepen zelf, maar daarnaast waren er ook de toeleveranciers die materialen en onderdelen vervaardigden en aan de werven leverden, denk hierbij aan smid, zeil- , blok- en mastenmakerij en de touwslagerij.

De langst bestaande werf is die van Snoeck, gestart in 1607 door Jan Jansz Snoeck. Deze was gevestigd op de Rietvink en is in 1947 verkocht door de laatste eigenaar Hendrik Snoeck. Met deze verkoop is echter weer een beeldbepalend stukje geschiedenis uit Blokzijl verdwenen.

Het museum is vanaf 1 mei van maandag tot en met zaterdag weer dagelijks geopend voor het publiek van 13.30 tot 16.30 uur. Meer informatie: www.gildenhuysblokzijl.nl .