Extra geld voor ontsluitingsweg in Blokzijl. 'Nieuwe bewoners Noordermaten 4 betalen niet extra'

De gemeenteraad zal tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 4 april akkoord gaan met de grondexploitatie van de bouw van 80 woningen in Blokzijl (Noordermaten 4) en 200.000 euro te reserveren voor een ontsluitingsweg van de nieuwe wijk.

Eind 2022 is al een begin gemaakt met het bouwrijp maken van Noordermaten 4.

Eind 2022 is al een begin gemaakt met het bouwrijp maken van Noordermaten 4. Foto: Wilbert Bijzitter

Tijdens de politieke markt afgelopen dinsdag werden diverse vragen over het nieuwbouwplan gesteld. „BuitenGewoon Leefbaar heeft altijd voor ogen: bouwen in dorpen voor een goede leefbaarheid. De woningbehoefte onder jongeren is groot. Krijgen zij voorrang bij de uitgifte van kavels?”, vroeg Helmich Ruitenberg van BGL. Volgens wethouder Marcel Scheringa is dat ‘wettelijk gezien beperkt te regelen. Maar we zijn in gesprek met Plaatselijk Belang en de jeugd van Blokzijl. Wat ons betreft willen we het voor de jeugd in Blokzijl en omgeving eerst toegankelijk maken.”