Extra geld voor vervanging van bruggen en vonders

 Een van de bruggen in De Bramen.

Een van de bruggen in De Bramen. Tinus Holterman

In komende 5 jaar (2022-2027) moeten er 31 bruggen en vonders in de gemeente Steenwijkerland worden vervangen. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan om extra geld hiervoor uit te trekken.

Steenwijkerland is een waterrijke gemeente en kent een groot aantal waterwegen. Dit houdt ook in dat er veel oeververbindingen (bruggen/viaducten en tunnels) zijn. De gemeente Steenwijkerland is eigenaar en beheerder van 335 objecten met een totale vervangingswaarde van bijna € 46 miljoen.

In het voorgaande beleidsplan (2017-2021) zijn alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In het beleidsplan was voorzien dat 67 bruggen zouden worden vervangen. 65 van deze bruggen zijn in de afgelopen 5 jaar vervangen, 2 bruggen in De Bramen tussen De Klosse en Giethoorn nog niet. De vervanging van deze 2 bruggen kon niet uitgevoerd worden door de PAS (stikstof)-problematiek. Ook is gebleken is dat de kosten voor het vervangen van de (grote) verkeersbruggen hoger lagen dan waar in het vorig beleidsplan rekening mee was gehouden. Dit werd veroorzaakt door maatregelen voor het verkeer tijdens de uitvoering, zoals noodbruggen, ecologisch onderzoek (waaronder stikstofberekeningen(PAS)) en het verleggen van kabels en leidingen.

De Bramen

Bij kleinere kunstwerken, zoals vonders en fiets-voetbruggen was het budget wel voldoende. Hoewel het grootste deel van de opgave is gerealiseerd, bleef onvoldoende budget beschikbaar om 2 verkeersbruggen in De Bramen te vervangen.

Dat gaat in de komende periode gebeuren. Om de (verkeers)veiligheid te garanderen is het noodzakelijk om nog dit jaar te starten met het vervangen van de 2 bruggen in De Bramen. De voorbereiding is inmiddels in volle gang waarbij het aanbestedingsproces inmiddels is afgerond. De planning is om de werkzaamheden eind dit jaar / begin volgend jaar uit te voeren.

In totaal worden in de komende 5 jaar 31 objecten in de gemeente vervangen. Het gaat voornamelijk om vonders (22) en fiets-voetbruggen (5). Daarnaast is vervanging nodig van 1 beweegbare brug en 3 verkeersbruggen, waaronder de 2 bruggen in De Bramen tussen De Klosse en Giethoorn.

Extra geld

Om alle bruggen en vonders te vervangen is extra geld nodig. De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met een structureel onderhoudsbudget van € 86.000,- per jaar en een gemiddeld vervangingsinvesteringsbudget van € 341.000,- per jaar voor 2022-2027.