Fonds voor landschap in het buitengebied

Op de picknickplaats in Baars is de nieuwe overeenkomst getekend waarmee grondeigenaren landschapselementen kunnen aanleggen. Namens de gemeente tekende wethouder Melvin Smit. Foto: Wilbert Bijzitter

Hoewel het misschien wat fris was, troffen vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel elkaar donderdag op de picknickplaats in Baars. Daar ondertekenden zij de nieuwe overeenkomst waarmee geregeld wordt dat grondeigenaren in Steenwijkerland voor meer landschapselementen een beroep kunnen doen of het landschapsfonds.

Bij de ondertekening waren ook vertegenwoordigers van vereniging Het Heideveld aanwezig. De picknickplaats wordt door deze verenging beheerd. Het fonds van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) is bedoeld voor grondeigenaren in de buitengebieden van Steenwijkerland voor de aanleg van een waterpartij, het planten van bomen en het herstel van oude landschapselementen. Zowel particuliere als agrarische grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de regeling.

Volgens wethouder Melvin Smit zijn landschapselementen zoals houtwallen, poelen, knotbomen en natuurlijke oevers belangrijk voor de biodiversiteit. Ook geven zij het landschap een eigen gezicht. „We zetten in op duurzaam behoud van deze waardevolle landschapselementen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst maken we gebruik van de geactualiseerde dienstenbundel. Deze bundel biedt onze inwoners nog meer ruimte.”

De vorige dienstenbundel bood al mogelijkheden voor duurzaam beheer van boswallen, poelen en andere landschapselementen. In de nieuwe dienstenbundel wordt dat verder verruimd. „Zo zijn er nu bijvoorbeeld mogelijkheden voor een natuurvriendelijke oever of een bloemrijke akkerrand. Maatregelen die ons gebied aantrekkelijker maken en bijdragen aan het behoud van wilde planten en dieren. Dat is goed voor de kwaliteit van ons buitengebied en de biodiversiteit”, aldus de wethouder.

Naast wethouder Melvin Smit waren aanwezig coördinator groen gemeente Steenwijkerland Jos van Dijk, voorzitter vereniging Heideveld Alle Ytsma, secretaresse vereniging Heideveld Lies Split, bestuursvoorzitter SGBDO Martin Knol, veldadviseur SGBDO Geert Schoemakers en coördinator SGBDO Marjel Das.

Het landschapsfonds geeft grondeigenaren meer mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning voor de aanleg, het beheer en herstel van landschapselementen. In het fonds zit een bedrag van 450.000 euro.. Inwoners die ook een vergoeding willen kunnen een aanvraag doen bij de stichting. Alleen landschapselementen in het buitengebied komen in aanmerking voor een vergoeding. . Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Stichting Groene en Blauwe diensten via telefoonnummer 0529 – 408 385 of info@sgbdo.nl

Nieuws

menu