Geen noodopvang asielzoekers in Steenwijkerland

Het gemeentehuis van Steenwijkerland in Steenwijk. Foto: Gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland gaat geen vluchtelingen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Stephanie Geurtz van GroenLinks Steenwijkerland.

„We hebben geen verzoek van het COA gekregen om een bijdrage te leveren. De Veiligheidsregio IJsselland heeft in de eerste helft van mei een beroep op gemeenten gedaan voor de acute opvang van 200 asielzoekers. Bij onze gemeente is in dat kader verkend of een actuele gemeentelijke opvanglocatie hiervoor een optie zou kunnen zijn. De bewuste locatie wordt echter ingezet om te voldoen aan ons aanbod in de opvang van Oekraïense vluchtelingen”, schrijft het college.

Wel huisvesting voor asielzoekers

De opvang van asielzoekers wordt, evenals de opvang van Oekraiënse vluchtelingen, in deze regio gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio IJsselland. Het college schrijft: „Het spreekt voor zich dat we ons houden aan en een bijdrage leveren aan de afspraken die we in dat kader binnen de regio maken. Om bij te dragen aan het verminderen van de druk op de asielzoekerscentra heeft de Veiligheidsregio IJsselland de vraag gesteld of de regio 100 statushouders extra kan huisvesten. Steenwijkerland heeft hieraan bijgedragen door versneld de woningcorporaties twee woningen beschikbaar te stellen voor statushouders. De komende maanden wordt de huisvesting van statushouders waar mogelijk versneld. Dit heeft een positief effect op de doorstroming waardoor er binnen de asielzoekerscentra ruimte komt voor asielzoekers.”

Het college zegt verder: „We zijn en blijven bereid om te kijken op welke manier we kunnen bijdragen aan de afspraken die er binnen de Veiligheidsregio worden gemaakt in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en van asielzoekers.”

Nieuws

menu