Geld voor opknappen Tuinen van Marxveld is er, maar eigenaar wil de tuinen niet meer voor publiek openstellen

De tuinen van Marxveld met de vele verdorde en door de buxusmot aangevreten buxushagen. Foto: Roel Kleine

Het geld om de Tuinen van Marxveld in Vollenhove te herstellen is er, maar de eigenaar heeft aangegeven de tuinen niet meer publiek open te stellen.

Voor de gelegenheid (Open Monumentendag) waren ze even opengesteld: de historische tuinen van Marxveld, maar wat de bezoeker te zien kreeg was een tuinencomplex in ‘vergaande staat van ontbinding’. De keurig gerangschikte buxushaagjes staan al jarenlang zwaar gewond te versterven; het groen is grotendeels verdord als gevolg van de ongebreidelde vraatzucht van de buxusmot.

De PvdA-fractie vroeg aandacht voor het onderhoud aan de tuinen. De fractie vroeg aan het college om opheldering over de sluiting en de bereidwilligheid van de gemeente om extra te investeren in onderhoud. De fractie hoopt en vraagt van het college dat de gemeente met de eigenaar van de tuinen in gesprek wil gaan en blijven om te voorzien in onderhoud, ook als dit eventueel een extra investering van de gemeente betekent.

Het college heeft geantwoord op de vragen van de PvdA. „We hebben ons ingespannen, samen met de eigenaar van de tuinen, om het geld dat nodig was voor het herstel van de tuinen, na de droogte in 2018, bij elkaar te brengen. We hebben aangegeven dat we, als gemeente, wilden bijdragen in de vorm van cofinanciering en het eventueel begeleiden van de herstelwerkzaamheden, maar dat we niet de volledige herstelkosten voor onze rekening wilden nemen. Een financiering die door meerdere partijen wordt gedragen, toont aan dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor het herstel van deze particuliere tuinen. Daarmee is een bijdrage vanuit de gemeente te verantwoorden.”

Tijd gekost

Dat heeft tijd gekost. „Onder andere door de financiële situatie van de gemeente en omdat Stichting Weerribben-Wieden in de jaren 2019 en 2020 geen middelen voor de tuinen beschikbaar kon stellen, maar in mei 2021 hebben de Stichting Weerribben-Wieden, de gemeente Steenwijkerland en stadsbelang Vollenhove akkoord gegeven op een voorstel waarin de kosten voor het herstel worden verdeeld. Daarmee waren de middelen beschikbaar voor het herstel van de tuinen.”

Eigenaar wil tuinen niet openstellen

Het geld is er dus. „De verantwoordelijk wethouder, Marcel Scheringa, heeft na het akkoord van de stichting Weerribben-Wieden, Stadsbelang Vollenhove en de gemeente de eigenaar gevraagd of hij wil meewerken aan het herstel en heropening van de tuinen. De eigenaar heeft aangegeven de tuinen niet meer voor het publiek te willen openstellen. Zonder toestemming van de eigenaar is herstel en heropening niet mogelijk. Wij hebben dit besluit te respecteren. Maar wij staan open voor een gesprek met de eigenaar van de Tuinen van Marxveld, mocht deze daartoe bereid zijn. Ons voorstel voor herstel en de financiering van het herstel staat nog steeds open.”

Nieuws

menu