Waterschap zet vier gerenoveerde gemalen in de schijnwerpers

De mooi uitgelichte gemalen in Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering. WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet vier gemalen letterlijk in de schijnwerpers. Het Waterschap heeft de aanpassingen in de polders rondom Scheerwolde en aan de gemalen van Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering afgerond, waardoor het waterpeil in de polders beter kan worden geregeld. Met de verlichte gemalen brengt het waterschap de renovatie onder de aandacht.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een route uitgezet met kijkpunten die door het gebied lopen. Om ook ’s avonds de prachtig gerenoveerde gemalen te kunnen bewonderen zet het waterschap ze letterlijk in het spotlicht. Van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 november kan iedereen tussen 17.00 en 21.00 uur langs de verlichte gemalen fietsen of rijden.

Door de aanpassingen in de poldergebieden en de vier omliggende gemalen, kan het waterschap beter reageren op de vraag naar water door landbouw en natuur. De aan- en afvoer van water in het gebied wordt voortdurend aangepast waardoor het waterpeil flexibel is. Dat is niet alleen gunstig voor de landbouw, maar ook voor de aangrenzende Natura2000-gebieden.

„In de polders rondom Scheerwolde, in de gemeente Steenwijkerland, kunnen we in natte perioden het water nu sneller uitmalen”, zegt Hans Pereboom, bestuurder bij het WDODelta. „Zo kan wateroverlast beter worden tegengegaan en in droge perioden kunnen we het waterpeil juist langer hoog houden om zo lang mogelijk voldoende water te hebben”. Het aanpassen van de polders rondom Scheerwolde en het renoveren van vier gemalen heeft ruim 15 miljoen euro gekost. „Hiervoor ontvingen we 8 miljoen euro subsidie van het Europese landbouwfonds, bedoeld voor de ontwikkeling van het platteland. Dus voor de agrarische sector, natuur en recreatie”, legt Pereboom uit. „We hebben kunnen uitbreiden, opknappen en watergangen uitbaggeren. Ook zijn de gemalen nu door vissen te passeren en hebben we natuurversterkende maatregelen kunnen nemen”.

In totaal beheert het Waterschap Drents Overijsselse Delta 360 gemalen en 1970 stuwen. Dat zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied zoals bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad.

De route langs de verlichte gemalen staat online op de website van het het WDODelta . En voor wie de prachtig uitgelichte gemalen niet zelf kan bekijken is er een video op YouTube. De video staat ook hieronder.

Nieuws

menu