Gemeente Steenwijkerland scoort met verbeterslag WOZ. Bijna de helft minder bezwaren tegen WOZ-beschikkingen

Gemeentehuis in Steenwijk Foto Sieb van der Laan

Het aantal ingediende bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen is in de gemeente Steenwijkerland in 2022 met maar liefst 46 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2021 (van 907 bezwaren naar 500 bezwaren).

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een informatienota over de stand van zaken WOZ-bezwaren 2022. De bezwaartermijn is verstreken, reden voor het college om de balans op te maken.

Het WOZ-bestand, met daarin de gegevens van alle woningen in de gemeente, werd begin vorig jaar tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat niet alle gegevens actueel waren. Het gemeentebestuur ging niet bij de pakken neerzitten en de eigen afdeling belastingen zette actief in op verbetering van het WOZ-proces. ‘De gekozen werkwijze en ingezette verbeterslag lijkt succesvol’, schrijft het college. Dat concludeerde begin dit jaar ook al de landelijke toezichthouder de Waarderingskamer, die de gemeente een derde ster teruggaf. Die moest eerder worden ingeleverd omdat Steenwijkerland de WOZ-administratie niet op orde had.

Vertrouwen

In de verbeteringsslag die de gemeentelijke afdeling belastingen inzette stond onder andere centraal de opgave om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen als het gaat om de juistheid van de gegevens van de woningen en de waardebepaling daarvan. Er werd ingezet op een uitgebreide controle en herwaardering van de woningen met zoveel mogelijk betrokkenheid van de eigenaren. Een wens van de Waarderingskamer is een WOZ-proces na te streven waarbij bewoners op laagdrempelige wijze signalen kunnen geven aan gemeenten over de juistheid van de taxaties. Een en ander was aanleiding in Steenwijkerland het fenomeen ‘voormelding’ te introduceren.

‘Naar aanleiding van het versturen van 14.500 voormeldingen aan eigenaren van woningen hebben wij meer inzicht gekregen in de juistheid van de oppervlakten, bouwjaren en onderdelen van objecten. Ongeveer 35 procent heeft gereageerd met wijzigingen op de voormelding’, schrijft het college. Op basis van die gegevens wordt de waarde van de woningen getaxeerd. Dat gebeurt door een onafhankelijk taxatiebureau.

Bijsluiter

‘Naast een zorgvuldige taxatie, waardebepaling en de voormelding hebben wij ingezet op een betere communicatie met de inwoners’, stelt het college. De aanslag werd van een nieuwe, duidelijker lay-out voorzien, en tevens is er voor gekozen om een heldere ‘bijsluiter’ met uitleg over de aanslag bij te sluiten. ‘Eind 2022 zullen wij de Waarderingskamer uitnodigen voor een nieuwe beoordeling van de WOZ-administratie’, aldus het college. Tevens laat het college weten in aanloop naar de WOZ-beschikking voor 2023 verder te gaan op de ingeslagen weg.

Nieuws

menu