Gemeente Steenwijkerland staat voor een flinke uitdaging: per inwoner nog maar 30 kilo restafval inzamelen per jaar. ‘Wij willen bij de top van Nederland blijven’

Afval. ANP

De gemeente Steenwijkerland staat voor een flinke uitdaging. Negentig procent van het afval scheiden en per inwoner nog maar dertig kilo restafval per jaar ophalen. „Hiervoor zullen we nog beter afval moeten scheiden, zodat we bij de top van Nederland blijven”, stelt wethouder Tiny Bijl.

Bijl geeft aan dat de gemeente wil samenwerken met inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen en evenementenorganisatoren.

Het doel is onderdeel van het zogeheten nieuwe grondstoffenplan. „In het grondstoffenplan is veel aandacht voor de circulaire economie. Bij een circulaire economie is er geen begin en eind want elk product en elke grondstof kan worden hergebruikt óf wordt teruggegeven aan de natuur. Met het omgekeerd inzamelen is in Steenwijkerland al een eerste stap op dit gebied gezet.”

Ook wordt volgens de wethouder de mogelijkheid aan sportverenigingen en scholen geboden om hun grondstoffen gratis aan te bieden en worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om met goede ideeën en initiatieven te komen om van oude grondstoffen iets nieuws te maken.

Tevreden

Volgens Bijl is Steenwijkerland al flink op weg met het ophalen van gft, pmd, papier en glas. „Daar ben ik bijzonder trots op. Onze inwoners zijn tevreden over de afvalinzameling en daar zijn de resultaten ook naar. We hebben de landelijke doelstelling voor afval scheiden als een van de weinige gemeenten ruimschoots gehaald.”

Het grondstoffenplan wordt op 21 september besproken tijdens de Politieke Markt.

Nieuws

menu