Gemeente gaat in gesprek met bewoners Kloosterweg: eventuele snelheidsmetingen

De Kloosterweg in Sint Jansklooster waar volgens de bewoners veel te hard wordt gereden. Foto: Google Maps

De gemeente gaat met de bewoners van de Kloosterweg in Sint Jansklooster en Plaatselijk Belang in gesprek. De bewoners ervaren hun straat als onveilig omdat er te vaak te snel wordt gereden.

De bewoners hebben bij de gemeente een petitie ingediend en in hun ogen de onveilige situatie aangekaart. De CPB-fractie vroeg aan het college van burgemeester en wethouders om nog eens serieus naar de verkeerssituatie te kijken.

Eventueel komt er een nieuwe verkeers- en snelheidsmeting. „Wanneer het gesprek met de bewoners en plaatselijk belang daar aanleiding toe geeft zal er een snelheidsmeting worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van representatieve gegevens is een meting gedurende een periode van twee weken doorgaans voldoende. Wanneer er gemeten wordt, worden de uitkomsten daarvan gedeeld met de aanwonenden”, aldus het college.

Of er maatregelen worden genomen, hangt af van de metingen. „Als de snelheden op een weg stelselmatig te hoog zijn is handhaving een van de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, weliswaar tijdelijk, te verbeteren. Tot nu toe was er op basis van de verkeersdata, geen aanleiding om een verzoek tot handhaving te doen. Als de resultaten van een nieuwe meting daartoe wel aanleiding geven zal alsnog afgestemd worden met het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid van de Politie IJsselland”, zegt het college.

Nieuws

menu