Gemeente helpt verenigingsleven op gang; subsidies verlengd tot eind dit jaar

Bij de basketbalclub zijn afgelopen woensdag de trainingen weer begonnen. Foto: Sieb van der Laan

Met de versoepelingen kan het verenigingsleven weer op gang komen. Verenigingen die in financiële nood zijn gekomen of iets willen organiseren kunnen een beroep doen op het Vitaliteitsfonds of de subsidieregeling Frisse Start van de gemeente Steenwijkerland. Zo wil de gemeente de samenleving en maatschappelijke organisaties helpen bij het opstarten van nieuwe activiteiten.

Door corona konden veel evenementen en activiteiten niet doorgaan. Wethouder Trijn Jongman: „Hierdoor raakten organisaties soms in de financiële problemen. Deze subsidieregelingen ondersteunen organisaties die het moeilijk hebben. Ze stimuleren het eenmalig organiseren van activiteiten die zorgen voor ontmoeten, verbinding en betrokkenheid net als de doorontwikkeling van activiteiten op de lange termijn. Ik wil iedereen oproepen om gebruik te maken van deze regelingen. Samen zorgen we voor een vitaal en sociaal gezond Steenwijkerland.”

Vitaliteitsfonds

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Het fonds is in september 2020 ingericht en het college heeft vorig jaar het fonds al omgezet naar een zogeheten aanjaagfonds om zo de lokale samenleving weer ‘aan te jagen’. De regeling is met een jaar verlengd, tot 31 december 2022. Sinds die tijd zijn 18 subsidieaanvragen gehonoreerd. In het fonds zat 500.000 euro, en daarvan is nog ruim drie ton beschikbaar.

Frisse start

Naast het Vitaliteitsfonds is er de regeling ‘Frisse start’. Die is opgezet in de periode waarin de maatregelen rondom corona waren versoepeld en er weer meer mocht. Wethouder Trijn Jongman: „We hebben al prachtige aanvragen binnen gekregen: een theatervoorstelling voor kinderen, een QR-code puzzeltocht en een gezellige sportmiddag voor dorpsbewoners. Het is de hoogste tijd om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Iedereen snakt naar sociale contacten en gezelligheid.”

Deze subsidie kan worden aangevraagd door inwoners en maatschappelijke organisaties. Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 1000 euro aangevraagd worden. Tot nu toe zijn voor de Frisse Start-regeling 19 aanvragen goedgekeurd en is nog een bedrag van 58.628 euro te verdelen.

Aanvragen

Voor beide regelingen geldt op = op. Het kan dus zijn dat de regeling al voor het einde van het jaar stopt, omdat er geen geld meer beschikbaar is. De regelingen kunnen via de gemeentelijke website worden aangevraagd.

Nieuws

menu