Gemeentelijke dienstverlening scoort ruime voldoende

Het gemeentehuis in Steenwijk.

Het gemeentehuis in Steenwijk. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Inwoners van Steenwijkerland geven – met gemiddeld een 7,9 – hoge rapportcijfers voor de gemeentelijke dienstverlening. Dat blijkt uit het overzicht ‘Dienstverlening in cijfers’ dat het college van B&W over het eerste half jaar van 2021 aan de gemeenteraad presenteert.

Wethouder Tiny Bijl: „Ons uitgangspunt is: de inwoner op 1. Dat moet je in onze dienstverlening kunnen merken. Om te checken of onze inwoners dat ook zo ervaren, vragen we regelmatig om feedback. Via het online Inwonerspanel, de klantcontactmonitor, cliëntervaringsonderzoeken, enquêtes en klantreizen. En ja, dan is het natuurlijk fijn als je ziet dat we daarin goed scoren. Deze onderzoeken zijn voor ons echt heel waardevol. Het is een mooie graadmeter voor hoe we het doen. We zien waar het goed gaat en weten tegelijkertijd ook wat nog extra aandacht nodig heeft. In die zin is dienstverlening nooit af. We blijven daar continu mee bezig.”

In het overzicht ‘Dienstverlening in cijfers’ worden diverse onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening meegenomen. Van onder andere de beantwoording van vragen die telefonisch worden gesteld, de diensten die online via de website worden aangeboden, de ontvangst aan de gemeentelijke balies tot de afhandeling van de meldingen over de openbare ruimte. Wethouder Tiny Bijl: „Het geeft in één oogopslag een mooi compleet beeld. Helder en duidelijk. Daarom gaan we dit vaker op deze manier doen. Elk halfjaar zullen we de cijfers mét toelichting en uitleg op onze website delen.”

Het overzicht ‘Dienstverlening in cijfers’ is te vinden op www.steenwijkerland.nl/feitenencijfers