Gesprekken over verplaatsing rijbak De Dijkruiters gaan verder. Er heeft zich een nieuwe partij gemeld met meerdere locaties.

Dat de paardenbak van De Dijkruiters nog niet verplaatst is en dat de daaruit volgende bouw van woningen in Blankenham op zich laat wachten was in mei reden voor CPB om vragen te stellen aan het college.

De  locatie in Blokzijl die in aanmerking kwam voor De Dijkruiters, maar die plannen lijken vooralsnog niet door te gaan.

De locatie in Blokzijl die in aanmerking kwam voor De Dijkruiters, maar die plannen lijken vooralsnog niet door te gaan. Archief Wilbert Bijzitter

Het college had eind vorig jaar besloten in te stemmen met de verhuizing van de rijbak naar de Kanaalweg in Blokzijl, de verdeling van de kosten van de verplaatsing, grond te verkopen aan het bedrijf De Nekker-Elzinga in Blokzijl en tot overeenstemming te komen met de volkstuinvereniging de Molen.

Jaarvergadering

Nieuws

Meest gelezen

menu