Giethoorn spreekt zich massaal uit: geen weg dwars door de polder, zo spoedig mogelijk nieuwbouw woningen en snel onderzoek naar verplaatsing loswal

Gekeken naar wat dan een geschikte bestemming is voor boerderij Rodermond scoren sportvelden goed (51% positief) en duidelijk beter dan buurboerderij of beheerboerderij. Foto: archief Wilbert Bijzitter

De resultaten van de gehouden enquête over de herinrichting van de Gieterse Polder en het centrumgebied zijn duidelijk: er moet een plan B komen voor de loswal, de mogelijkheden voor extra vaarverbindingen bij de kern Noord verder verkend en er moet zo snel als mogelijk worden begonnen met woningbouw.

Verder moet er een oplossing voor de overlast aan de Kerkweg gevonden worden in een nieuwe ontsluitingsweg waarbij ondernemers bereikbaar en zichtbaar blijven, met zo min mogelijk impact op de bewoners en op de polder zelf.

Giethoorn wil géén weg dwars door de polder

Belangrijk onderwerp was de ontsluiting / autoluw maken van het stuk Binnenpad/Kerkweg nabij restaurant ’t Vonder. Vrijwel iedereen (90 procent) is het er over eens dat er iets aan de situatie veranderd moet worden, maar hoe, daarover lopen de meningen uiteen. Van de 4 mogelijke ontsluitingswegen wordt een weg langs het oude koepad vanaf boerderij Rodermond naar het zuiden het meest geschikt gevonden (55 procent noemt deze optie gewenst of zeer gewenst), gevolgd door een weg direct achter de huizen (42 procent geschikt of zeer geschikt). Deze top 2 is gelijk voor ondernemers en niet-ondernemers.

De voorkeursvariant van de gemeentelijke projectorganisatie is een ontsluitingsweg dwars door de polder langs een oud historisch dijkje, waarover achter de schermen al jaren gesproken. Deze optie roept echter veel weerstand op en wordt door een meerderheid afgewezen. 60 procent vindt deze variant niet geschikt of zeer ongeschikt.

Loswal en de molen: meenemen in de plannen!

De meerderheid van de respondenten (61 procent) is van mening dat er pro actief moet worden gezocht naar een alternatieve locatie voor de loswal en dat dit moet worden meegenomen in de plannen voor de polder. ‘De loswal en molen staan direct op de rand van de polder en hebben direct invloed op de te maken keuzes’, aldus een mening.

Graag fiets- en wandelpaden

Een goede en veilige verbinding voor kinderen die op de fiets naar de nieuwe fusieschool OBS de Punter gaan wordt positief ontvangen. Ook andere fietspaden en wandelpaden voor recreatief gebruik voor bewoners en bezoekers kunnen op bijval rekenen. Echter niet iedereen is enthousiast. Er wordt ook gewaarschuwd voor te veel drukte in de polder die eigenlijk zo leeg mogelijk zou moeten blijven. Een wens is ook om fietsers en wandelaars fysiek van elkaar te scheiden.

Woningbouw: snel!

Een grote meerderheid (circa 80 procent) vindt het een (zeer) goed idee om woningen te realiseren in leegstaande panden/boerderijen. Ook nieuwbouw op de huidige plek van de sportvelden wordt geschikt geacht (69 procent), net als uitbreiding ten zuiden van de nieuwbouw in Giethoorn Noord (71 procent). Minder positief is men over woningbouw langs de Beulakerweg (tussen Noord en de Deukten; 48 procent positief) en duidelijk negatief wordt geoordeeld over woningbouw achter de Nering, ten noorden van de Cornelisgracht. 60 procent vindt deze locatie (totaal) niet geschikt. Opvallend vaak wordt opgeroepen om zo snel mogelijk nieuwe woningen (o.a. voor Gieterse jongeren) te realiseren en ook opties aan de westkant van het kanaal te onderzoeken.

Waar moeten de sportvelden dan komen?

Indien er woningbouw komt op de plek van de sportvelden, zal hiervoor een nieuwe locatie worden gekozen. Bij de keuze tussen boerderij Rodermond en een plek achter OBS De Punter, blijkt achter de school veruit favoriet met 70 procent (zeer) geschikt versus 51 procent voor Rodermond. Bewoners in de omgeving van De Punter zijn iets minder enthousiast over een sportvelden in ‘hun achtertuin’ maar wijzen deze optie ook niet massaal af. Zij beoordelen beide opties ongeveer gelijk.

Bestemming Rodermond

Er is verdeelheid over een geschikte bestemming voor boerderij Rodermond. Sportvelden scoort goed (een kleine meerderheid van 51 procent vindt het positief) en duidelijk beter dan buurboerderij of beheerboerderij. Net iets positiever is men over evenementenlocatie. 58 procent vindt dit (zeer) geschikt. Rodermond scoort niet goed als alternatieve locatie voor het huidige informatiepunt. Slechts 11 procent kiest dit als beste locatie.

Water in Noord?

Gevraagd is ook naar het idee om een zwemplas en haventje te realiseren in Giethoorn Noord. Bewoners in Noord zijn hierover het meest positief, maar ook hier is er verdeeldheid. Een kleine meerderheid van 53 procent vindt beide een goed idee. Slechts 15 procent is positief over een zwemplas óf een haventje. Ongeveer een derde wijst juist beide ideeën af. Zij vinden het bijvoorbeeld onnodig (duur) of zijn bang voor aanzuigende werking. Een meerderheid van de bewoners in Noord wil dat de haalbaarheid van een bevaarbare gracht van Noord naar de molen onderzocht hebben. Maar er is verdeeldheid: 51 procent onder alle respondenten vindt dat ook.

Parkeren in Noord

Slechts 20 procent van de respondenten wil geen aanpassing van de parkeersituatie in Giethoorn Noord. Tussen de twee opties om de situatie wel aan te passen (tegenover de Landije of in combinatie met woningbouw op locatie sportvelden) krijgt geen van de opties de duidelijke voorkeur.

Parkeren centrum

Tenslotte is een plan getoond om in het centrum rondom de Plus een betere scheiding te maken tussen toeristen parkeren en parkeren bij de Plus. Wegen worden verlegd, parkeerplaatsen opgeschoven en ook de bussen staan niet meer vlak bij de appartementen. Een grote meerderheid van 85 procent vindt dit een goed idee.

Enquête massaal ingevuld

Er waren 471 reacties in een dorp met circa 1.000 woningen. Voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang is zeer verheugd over de hoge respons. „Dit toont de betrokkenheid van de inwoners aan met de Gieterse Polder. Daarom hebben we keer op keer bij de gemeente aangedrongen op een zorgvuldig proces.”

Voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt: „Het is helder dat we in Giethoorn op belangrijke onderwerpen echt andere keuzes maken dan de voorstellen van de gemeentelijke organisatie in het Paridon & de Groot rapport. De voorgestelde ontsluitingsweg, de keuzes rond het uitsluiten van loswal en molen en het niet verder willen onderzoeken van mogelijkheden van water zijn echt gemiste kansen.”

„Nu is het aan de politiek”, aldus Van Dijk. „Het dorp heeft zich uitgesproken. Dat is echte burgerparticipatie. Het lijkt mij helder dat het daarmee voor de gemeenteraad duidelijk moet zijn welke onderwerpen verder uitgezocht moeten worden. Het zou onbegrijpelijk zijn als de gemeente nu nog steeds opties blijft uitsluiten en volharden in de eigen gedachten.”

De resultaten van de enquête zullen op korte termijn beschikbaar komen via de website van Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

Nieuws

menu