Gratis grof tuinafval inleveren bij ROVA

Het milieu-brengstation in Steenwijk.

Het milieu-brengstation in Steenwijk. Foto: ROVA

Inwoners van Steenwijkerland kunnen vrijdag 15 en zaterdag 16 april gratis grof tuinafval inleveren bij milieu-brengstation ROVA aan Karenbrug 3 in Steenwijk. Dat kan vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel worden ingezet voor opwekking van duurzame energie. Daarnaast wil men voorkomen dat grof tuinafval in het milieu terecht komt. Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt.

De service is alleen voor particulieren en men moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Steenwijkerland.

Om goede compost te kunnen maken is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd. Onder grof tuinafval vallen: gemaaid gras, organisch tuinafval, bladeren en snoeiafval, tak- en/of stamhout.